zondag 21 april 2019

P Politiek

PvdA: huisvesting hoog op politieke agenda!

Wassenaar - Woensdag 6 september is op verzoek van de PvdA het onderwerp Volkshuisvesting op de agenda van de Commissie Sociaal Domein geplaatst. Aanleiding was de brief van het vorig college waarin met samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties de woningbehoefte in kaart is gebracht. De analyse in de brief laat een groot tekort zien aan sociale woningen, woningen voor middeninkomens en woningen voor mensen met een beperking. Om aan dit probleem het hoofd te bieden moeten er de komende 10 jaar 800 tot 1200 woning in Wassenaar bijkomen, door nieuwbouw, splitsing van grotere woningen en herbouw om woningen aan te passen aan de eisen van nu.

Henri van Smirren commissielid van de PvdA sprak in de commissievergadering van het ontbreken van urgentiebesef bij de meeste politieke partijen in Wassenaar. van Smirren: “Het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en Lokaal Wassenaar gaat bijvoorbeeld uit van de bouw van 50 tot 75 woningen per jaar en noemt dat ambitieus! Dat is echter volstrekt onvoldoende en dan is er ook nog eens in dat akkoord opgenomen dat dure koopwoningen moeten worden gebouwd. Ridicuul omdat het hierin geen gemeentelijk taak ligt en er bovendien voldoende aanbod is van dure koop en huurwoningen in Wassenaar”.

In de commissievergadering bleek dat de meeste politieke partijen wel de analyse van de notitie ”omarmen’ maar van de noodzaak om snel het probleem aan te pakken en te bouwen voor inwoners met een laag en middeninkomen bleek niet al te veel. CDA en D66 hebben door ondertekening van het coalitieakkoord de nodige inzet op sociale woningbouw van 30 % van het vorige College verlaten en nemen met beduidend minder genoegen(25%). Lokaal Wassenaar hield een globaal verhaal over maatwerk voor alle soorten van woningbouw zonder zich sterk te maken voor dorpsgenoten die niet zelfstandig een woning kunnen bewerkstelligen. De grootste coalitiepartij, de VVD was duidelijk. Niet teveel bouwen... Gelet op deze reactie van de coalitie zal de PvdA zich ook in de komende tijd sterk maken om het onderwerp Volkshuisvesting op de agenda te houden. Henri van Smirren: “er staat geen enkel bouwplan op stapel en juist in deze tijd van woningnood is er sprake van stilstand. De jeugd trekt door het gebrek aan aanbod van woningen weg. Het vasthouden van de jeugd in Wassenaar is echter essentieel voor een vitaal en levendig Wassenaar, ook nodig om op langere termijn als zelfstandig gemeente door te kunnen!”.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief