vrijdag 22 maart 2019

P Politiek

Fred Weyn fractievoorzitter Lokaal Wassenaar!

Wassenaar - Dinsdagavond is dhr. Fred Weyn RA geïnstalleerd als raadslid van de gemeenteraad van Wassenaar. Hij volgt daarmee fractievoorzitter dr. Bert Ooms op die om gezondheidsredenen zijn zetel ter beschikking heeft gesteld. Dhr. Weyn is door de fractie benoemd als fractievoorzitter.

Dhr. Weyn is geen onbekende in de Wassenaarse gemeenteraad. Reeds eerder was hij raadslid en commissielid. Tevens heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van het coalitieakkoord dat aan de basis ligt van de vorming van het college van B&W waar ook Lokaal Wassenaar! deel van uit maakt.

De fractie van Lokaal Wassenaar! wordt nu gevormd door : dhr. Fred Weyn RA, Mr. Maria Bellekom-Vogels en Ir. Bart Boon.

Namens het bestuur van Lokaal Wassenaar!
Henk de Vries
Secretaris