donderdag 23 mei 2019

P Politiek

Fred Weyn fractievoorzitter Lokaal Wassenaar!

Wassenaar - Dinsdagavond is dhr. Fred Weyn RA geïnstalleerd als raadslid van de gemeenteraad van Wassenaar. Hij volgt daarmee fractievoorzitter dr. Bert Ooms op die om gezondheidsredenen zijn zetel ter beschikking heeft gesteld. Dhr. Weyn is door de fractie benoemd als fractievoorzitter.

Dhr. Weyn is geen onbekende in de Wassenaarse gemeenteraad. Reeds eerder was hij raadslid en commissielid. Tevens heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van het coalitieakkoord dat aan de basis ligt van de vorming van het college van B&W waar ook Lokaal Wassenaar! deel van uit maakt.

De fractie van Lokaal Wassenaar! wordt nu gevormd door : dhr. Fred Weyn RA, Mr. Maria Bellekom-Vogels en Ir. Bart Boon.

Namens het bestuur van Lokaal Wassenaar!
Henk de Vries
Secretaris

Advertorial

Monuta 500px

Bijzonder afscheid regelen?

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject. In een relatief korte tijd moet er veel geregeld worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en aandacht voor het verlies centraal moet staan. Bij Monuta proberen we het traject zo prettig en waardig mogelijk te laten verlopen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke periode. We nemen u de zorg uit handen, zodat u rustig afscheid kunt nemen. Lees meer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief