Skip to content

Gedeputeerde Bom zet Wassenaar Buitenspel

15 maart 20192 minute read

Wassenaar – Gedeputeerde mevrouw Bom (CDA) kwam op 5 maart niet voor overleg naar Wassenaar maar om de raadsleden te vertellen: “Ik ben trots op de Bestuurlijke afspraken over Valkenburg, wethouder Kees Wassenaar (VVD) verdient een compliment voor zijn medewerking, de Wassenaarse Raad moet niet gaan zeuren maar de afspraken nu ook snel goedkeuren. Woningbouw en drones-industrie mogelijk maken, daar gaat het nu om.” De bufferbreedte was van secundair belang.

Wethouder Wassenaar benadrukte dat hij de afspraken een goede basis vond. Hij had er geen boodschap aan dat de Raad daar heel anders over dacht. Gedeputeerde Bom wees erop dat de afspraken strookten met het provinciale ruimtelijk beleid, wat niet werd aangetoond. Dat een plan met een brede buffer uiteraard ook in dat beleid zou passen, zei ze niet. Dat Wassenaar zelf mocht beslissen over de inrichting van de buffer, bracht ze als een tegemoetkoming. Terwijl dat vanzelfsprekend is omdat het om Wassenaars grondgebied gaat.
Buffer-inrichting komt pas aan de orde nadat de bufferbreedte is bepaald. Juist de breedte is voor Wassenaar het belangrijkste nog steeds niet afgeronde gespreksonderwerp. Een planologisch te smalle buffer blijft, hoe je de buffer ook inricht, altijd te smal! En zeker als daarin ook nog het drones-testterrein, de vliegclubs, het smalspoor, regionale fietspaden etc. situeert.

Dat de Wassenaarse Raad de Bestuurlijke Afspraken niet aanvaardbaar vindt, moet voor de gedeputeerde een belangrijk signaal zijn. Juist de provincie zou als bewaker van het ruimtelijk beleid moeten zorgen voor een betere ruimtelijke inpassing. Temeer daar ook haar “baas”, Provinciale Staten, al eerder heeft gepleit voor een bufferbreedte van 1500m en om die bredere buffer te bereiken Katwijk heeft verplicht om van noord naar zuid te bouwen. Juist die verplichting wordt in de afspraken niet gehandhaafd!

Er is dus alle reden voor betere afspraken. Maar de Gedeputeerde zegt tegen de Wassenaarse raad: “als Wassenaar de afspraken afwijst, dan gaan Katwijk en de provincie wel alleen verder.” Opmerkelijk, want de plannen gaan ook over grondgebied van Wassenaar. Wethouder Mostert van Katwijk riep eerder: “de afspraken breken we niet meer open. Wassenaar moet nu leveren”. Wat een heel ander licht werpt op je samenwerkingspartner.

Gedeputeerde en Katwijk zoeken niet naar een oplossing maar zetten Wassenaar en zijn bevolking buitenspel. Reden te meer voor de Wassenaarse Raad om op 19 maart de Bestuurlijke Afspraken af te wijzen en duidelijk aan te geven onder welke voorwaarden Wassenaar wel wil meewerken.

JohnBorking & EkkoKrol StichtingValkenburgGroen

Tags

StichtingValkenburgGroenValkenburgWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top