woensdag 18 september 2019

P Politiek

Wat staat er deze week op de politieke agenda?

Twee weken geleden is Wassenaarders.nl een nieuwe rubriek gestart: ‘Wat staat er deze week op de politieke agenda?’. Het doel van deze rubriek is om de gemeentepolitiek wat dichter bij de burger te brengen. Alle besproken vergaderingen zijn in de Paauw of online te volgen. Hyperlinks naar de betreffende vergaderingen zijn in dit artikel opgenomen.


Vorige keer schreven we over drie commissievergaderingen. Commissies doen het voorbereidend werk ten behoeve van de raadsvergadering. In deze commissies zit een afvaardiging van de gemeenteraad. De commissies waken er voor dat een discussiestuk van voldoende kwaliteit is en bepalen ook of een beslispunt een ‘hamerstuk’ wordt. Dit wordt het als men het in de commissie unaniem eens is met een voorliggend besluit.

Deze week staan er weer twee vergaderingen gepland. Allereerst is er een raadsvergadering op dinsdag 21 januari. De dag erna zal op woensdag 22 mei een commissievergadering Bestuur en Middelen plaatsvinden.

Over dinsdag 21 mei is weinig te schrijven: Er staat naast 3 hamerstukken over 'gemeenschappelijke regelingen' (hieronder meer hierover) niets op de agenda. De gemeenteraad zal dus slechts voor een formaliteit naar de Paauw gaan. Zowel wij als de Wassenaarse Krant waren eerder al kritisch over de magere agenda’s, maar dit kan wel een dieptepunt genoemd worden.
Afgehamerd worden:
- Wijzigingen BSGR
- Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen MRDH
- Zienswijze Strategische Agenda MRDH

Het eerste hamerstuk is twee weken terug behandeld in de commissie Bestuur & Middelen. Het tweede en derde hamerstuk is twee weken terug behandeld in de commissie Fysieke Leefomgeving

De commissievergadering van woensdag sluit goed aan op de hamerstukken. Gemeentes zijn door de jaren heen in vaak steeds groter wordende samenwerkingsverbanden gaan werken (waaronder de BSGR en MRDH) en hebben taken afgestoten naar deze organisaties. Deze samenwerkingsverbanden noemt men in de ambtelijke wereld ‘gemeenschappelijke regelingen’. De afzonderlijke gemeentes hebben nog een vinger in de pap in het bestuur van deze organisaties. Zodoende heeft onze gemeenteraad hier nog iets over te zeggen, al is de speelruimte vaak erg beperkt. Tijdens de commissie vergadering van woensdag 22 mei liggen tal van stukken voor, veelal zienswijzen en begrotingen die richting (en budget) geven aan de uitvoering van de taken van al deze gemeenschappelijke regelingen. Twee van deze regelingen zijn inmiddels notoire hoofdpijndossiers (Werkorganisatie Duivenvoorde en Avalex), dus er is zeker een kans dat dit een uitgebreide vergadering wordt. 

Over de volgende gemeenschappelijke regelingen gaat gesproken worden:

 • Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV)
  Gezamelijke ambtelijke organisatie gemeente Wassenaar en Voorschoten
 • Avalex
  Afvalverwerker regio Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Delft, etc.
 • Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)
  Deze organisatie int belastingen voor hoogheemraadschappen en gemeenten
 • Metropool Regio Den Haag (MRDH)
  Samenwerkingsverband op het gebied van verkeer, openbaar vervoer en economisch vestigingsklimaat.
 • Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
  Brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en meldkamer in regio haaglanden.
 • Inkoopbureau H10
  Inkoopbureau t.b.v. Jeugdhulp
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veilig Thuis (VT)
  Gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Wassenaar, Delft, Den Haag, etc.
 • Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek (GR KDB)
  Beter bekend als de Maregroep.
 • Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
  Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke milieutaken in de regio Haaglanden.

 

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief