Skip to content

PvdA; “ Leefbaar wijk Jerusalem onder druk”

28 april 20213 minute read

In de afgelopen jaren zijn er diverse plannen gemaakt voor ons centrum, het centrum verkeersplan dateert uit 2014, er is nog aan gesleuteld in 2015. Recentelijk, in oktober 2020, is het Inrichtingsplan Centrum aangenomen door de Raad en wordt de winkelhaak bestaande uit de Langstraat, van Hogendorpstraat en de Luifelbaan voor 3.2. miljoen opgeknapt.

Bij de behandeling van de eerste schets van het centrum beleidsplan in de raadsvergadering van 13 oktober 2019 vroeg de Partij van de Arbeid (samen met Groen Links) in een motie om de raad te betrekken bij de verkeercirculatie in het centrum. Helaas vonden de coalitiepartijen alsmede Hart voor Wassenaar en de fractie Mulder een dergelijke motie niet nodig. Inmiddels blijkt uit reactie van bewoners van de wijk Jerusalem dat zij, hoewel de stukken waarop de gemeenteraad zich heeft gebaseerd een andere indruk gaven, niet of onvoldoende betrokken te zijn bij de opstelling van de plannen en zich grote zorgen maken over de leefbaarheid in hun wijk.

Door het in 2018 genomen besluit om de Johan de Wittstraat eenrichtingsverkeer richting Van Zuylen van Nijeveltstraat te maken kun je de wijk alleen nog verlaten in noordelijke richting, een andere mogelijkheid is via de Luifelbaan en de Achterweg naar de Van Zuylen van Nijeveltstraat maar die route kan steevast rekenen op oponthoud vanwege in- en uitvoegende auto’s die parkeren op de luifelbaan. Denkbaar is ook om nog via de Schoolstraat naar Storm van ’s-Gravesandeweg te rijden, maar verkeer in die smalle doorgang is erg onwenselijk.

PvdA raadslid van Noort: “In de afgelopen jaren zijn er keuzes gemaakt die ten koste zijn gegaan van de leefbaarheid in de wijk Jerusalem. Samen met bewoners moet op korte termijn worden gesproken hoe die situatie kan worden verbeterd. Te denken valt aan een derde ontsluiting via de van Hogendorpstraat naar de Van Zuylen van Nijeveltstraat, het verruimen van de parkeertijd in de garage, je kunt ook denken aan parkeervergunningen voor de bewoners. Ook het vrachtverkeer tijdens bepaalde uren moet wat mij betreft worden besproken met de ondernemers en worden gereguleerd.

Het centrum moet een fijne plek zijn om te bezoeken maar het mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de wijk Jerusalem, verder autoluw maken is een prima ontwikkeling maar met de belangen van bewoners moet rekening worden gehouden. Ik zal verantwoordelijk wethouder Klaver vragen om, zoals dat ook is gemeld in alle stukken, met de bewoners in gesprek te gaan om te komen tot oplossingen.”

 

 

 

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top