q Start herontwikkeling Draf en Rensport complex Duindigt - Wassenaarders.nl Skip to content
Fotocredit: Renbaan Duindigt

Start herontwikkeling Draf en Rensport complex Duindigt

21 juni 20214 minute read

Een team van deskundigen, onder leiding van initiatiefnemer Gerard Hoetmer, start in samenwerking met de gemeente Wassenaar met het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor een nieuw te ontwikkelen paardensportcomplex, dat de draf- en rensport op deze historische locatie moet behouden en moet voorzien in faciliteiten voor de hippische top-, breedte- en recreatiesport.

Er is in de afgelopen twee jaar een plan ontwikkeld om de paardensport op deze historische plek voor de lange termijn te behouden en te versterken. In het plan blijft de draf- en renbaan op de bestaande plek waarmee de huidige landschappelijke open vlakte blijft bestaan. Binnen de draf- en renbaan worden nieuwe paardensport voorzieningen ontwikkeld voor activiteiten voor de spring-, dressuur- en polo-paardensport. De vele mogelijkheden die de omgeving biedt, maakt het in de toekomst mogelijk om ook faciliteiten voor eventing en endurance te ontwikkelen waardoor het toekomstige complex een functie krijgt voor paardensport in een breed scala van disciplines. De kwaliteit van de faciliteiten geeft ruimte voor zowel de top- als de breedtesport en is daarmee uniek in Nederland.

Voor de operationele zaken binnen de draf- en renbaan en voor coördinatie van de werkzaamheden voor het project is sinds vandaag Maurice Westerwoudt aangesteld. Hij heeft ervaring binnen topsport organisaties en -evenementen en was ondermeer verantwoordelijk voor zowel de bouwcoördinatie als de operationele activiteiten van het nieuwe ADO stadion in Den Haag.

“Het huidige draf- en rensport complex Duindigt herinnert slechts in zeer beperkte mate aan het roemrijke verleden van de paardensport in Wassenaar” zegt Gerard Hoetmer.” Als er niet wordt ingegrepen zal Duindigt als hart van de paardensport verloren gaan.”

Buiten de sportfaciliteiten wordt op het huidige terrein van draf- en renbaan Duindigt een nieuw hoofdcomplex gebouwd, waarin een nieuwe tribune en de verschillende paardenfaciliteiten worden gecombineerd met een hoogwaardige hotel- en restaurantvoorziening. Onderzoek wordt gedaan naar de bouw van een aantal woningen, eventueel als short-stay woningen behorende bij het hotel. Tevens wordt onderzocht of er parkeergelegenheid mogelijk is met een nieuwe ontsluiting vanaf de doorgaande Landscheidingsweg.

Deze nieuwe hoogwaardige voorziening vervult een belangrijke rol voor de lange termijn voor de (inter)nationale activiteiten van de paardensport in het westen van het land, maar zal ook toegankelijk zijn voor de bewoners en gebruikers van het omliggende gebied waarmee ook het voorzieningenniveau in Wassenaar-zuid een nieuwe en gewenste impuls krijgt.

Het planconcept past binnen het vastgestelde toetsingskader en is besproken met ondermeer de gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en de omgevingsdienst. De diverse partijen onderkennen het belang van een aansprekend paardensportcentrum vanuit de historie maar ook het recreatief belang voor de regio voor de toekomst.

Een team van deskundigen is gestart met het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) in nauwe samenwerking met de gemeente Wassenaar. Hierin staan de verschillende beleidskaders, het programma en de ruimtelijke gevolgen beschreven en zal hiermee getoetst worden aan de geldende wettelijke uitgangspunten. Over het SPvE zal binnenkort participatie plaatsvinden met omwonenden en belanghebbenden.

Dit SPvE wordt samen met het startdocument voor de planologische procedure aan de gemeente Wassenaar aangeboden. De planning is om het SPvE voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling in december 2021. Voor deze aanpak is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Wassenaar en Gerard Hoetmer.

Over Draf- en Renbaan Duindigt
Renbaan Duindigt is een groene oase in de randstad, gelegen naast het landgoed Duindigt, op de grens van Den Haag en Wassenaar. Als enige renbaan in Nederland biedt Duindigt niet alleen draverijen, maar ook rennen, zowel van Engelse Volbloeds als van Arabische Paarden.
Op Duindigt is een stallencomplex en de grote paddock, waar de volbloeds warm lopen voor de rennen en doordeweeks paarden gereden worden. Verder zijn er voor de ontspanning van de paarden verschillende grote paddocks te vinden, waar de paarden heerlijk vertoeven tussen de trainingen door. Aan de andere kant van het landgoed ligt de grote renbaan, die bestaat uit een grasbaan en een zandbaan. Hier vinden alle koersen en rennen plaats en is ook de horeca gevestigd. Naast de renbaan ligt de totalisatorhal, waar alle weddenschappen afgesloten worden.

Renbaan Duindigt bestaat sinds 1906 en heeft een rijke historie. In het Duindigt museum is van alles te vinden over de geschiedenis van de draf- en rensport.

Tags

HerontwikkelingNieuwbouwPaardensportRenbaan DuindigtWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top