maandag 06 december 2021

P Politiek

Rechtsongelijkheid en onze wethouder

Bijna dagelijks krijgen wij als raadslid zaken te horen waar een waas van geheimzinnigheid omheen hangt. Als raad gaan wij overal over maar veel colleges denken dat zij ergens over gaan. Dit keer willen wij wat zeggen over vergunningen en het (al dan niet) handhaven bij illegale situaties. Zoals iedereen wel weet worden vergunningen verleend op basis van wetgeving of vastgesteld beleid. In het geval van ruimtelijke ordening hebben wij het dan over een Bestemmingsplan, Welstand en de Structuurvisie. Soms worden bepaalde zaken gedelegeerd aan het college maar het hoogste orgaan is daarbij altijd de gemeenteraad. Dat gaat niet altijd goed.

Als men een aanvraag doet past dat binnen een bestemmingsplan of het past niet. In dat eerste geval volgt er een vergunningsverleningstraject. In het andere geval worden de jokers gebruikt of komt de raad aan zet. Met de jokers bedoelen wij dat de raad bepaalde zaken aan het college overlaat om te beslissen of iets toegestaan wordt of niet. Soms neemt de betreffende wethouder daarbij de hele hand terwijl hem een vinger is gegeven. Als voorbeeld noemen wij een recent bouwproject aan de Middelweg. Zelfs indien de raad uiteindelijk een oordeel moet geven of iets acceptabel is of niet dan is de wethouder behoorlijk leidend in het hele proces.

We denken aan de projecten Poortlaan/Ridderlaan, de Havenkade en het ANWB gebouw. Dat de wethouder daarin veelal te ver gaat merkten wij aan de rechterlijke beslissingen om verleende vergunningen te schorsen. Dat gebeurde bij Voorlinden, bij de Vreeburglaan en heel recent bij het Ammonslaantje.

Het is maar goed dat de inwoners van Wassenaar een mogelijkheid hebben om de wethouder en de gemeenteraad (die veelal als makke schapen achter de wethouder aanhobbelt) te corrigeren. Je kan je afvragen of hier sprake is van een integriteitsprobleem want waarom houdt de wethouder zich niet aan de wet en "zoekt hij oplossingen" zoals hij zelf zegt en waarom komt dit steevast bij bepaalde mensen voor. De gewone man kan zijn dakkapel afbreken als deze 3 cm te breed is.

Maar het gaat niet altijd goed zelfs in gevallen waarbij men door een rechter op de vingers getikt is. Er zijn diverse illegale situaties die ongehinderd blijven bestaan. Soms na een uitspraak van een rechter soms na constatering door de gemeente zelf. Een handhavingsverzoek kan het gemeentebestuur opvolgen of naast zich neerleggen. Dat is onbegrijpelijk en dat toont de willekeur of een persoonlijk belang aan van een wethouder.

Ben Paulides/ Fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

www.democratischeliberalen.nl