Skip to content

Nieuw logo voor Duin Horst & Weide

25 maart 20132 minute read

Wassenaar – Het gebied Duin Horst & Weide heeft een eigen logo gekregen. Het logo werd op vrijdag 22 maart onthuld door de wethouders Leendert de Lange (Wassenaar), Freddy Blommers (Voorschoten) en Marcel Houtzager (Leidschendam-Voorburg). Het nieuwe beeldmerk verbeeldt de unieke opeenvolging van de verschillende landschappen in Duin Horst & Weide en benadrukt ook de samenhang tussen deze landschappen. Met het logo willen de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar de bekendheid van Duin Horst & Weide verder vergroten. Vanaf deze maand wordt het nieuwe logo geleidelijk ingevoerd.

Duin Horst & Weide is het open gebied tussen Den Haag en Leiden. Het strekt zich uit van de kust en de duinen (“Duin”), via de landgoederen zone en het strandwallenlandschap (“Horst”) richting de Vlietzone, de droogmakerijen en het veenweidegebied (“Weide”). In het gebied bevinden zich iconen als Meijendel, Kasteel Duivenvoorde en de Molendriegang Wilsveen. Het gebied is waardevol vanwege de natuurwaarden, de cultuurhistorie, de openheid en de rust op korte afstand van grote steden.

Waardevol landschap
De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar hebben het initiatief genomen om samen met andere overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties het waardevolle landschap Duin Horst en Weide nog aantrekkelijker te maken voor mens en natuur. Waar mogelijk en wenselijk worden nieuwe natuurverbindingen, wandelpaden, fietsverbindingen en kanoroutes aangelegd. Een aantal maatschappelijke organisaties heeft samen met Staatbosbeheer het initiatief genomen om excursies in het gebied te organiseren. En met ondernemers wordt bekeken op welke plekken recreatieve ontwikkelingen mogelijk zijn.

Veelzijdigheid van het gebied
Het is belangrijk dat inwoners van de gemeenten weten dat ze vlakbij een uniek landschap wonen waar men volop kan fietsen, wandelen en genieten van de natuur en de cultuurhistorie. Daarom is een logo ontwikkeld dat de veelzijdigheid van het gebied laat zien. Het logo zal worden gebruikt om inwoners in de toekomst te informeren over wat er in Duin Horst & Weide te beleven is. Binnenkort krijgt Duin Horst & Weide ook een eigen website waarmee bezoekers op een eenvoudige, overzichtelijke en snelle manier kunnen zien wat er allemaal te doen is in het gebied.

Kijk voor meer informatie op de website www.wassenaar.nl/pact

Tags

Duin Horst & WeideLogoWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top