Skip to content

Wassenaar nieuw Las Vegas

13 juni 20134 minute read

Wassenaar – DLW waarschuwt de bewoners van Wassenaar voor nog een casino aan de Rijksstraatweg! Naast een casino op Den Deijl komt er mogelijk ook een casino op de grens van Wassenaar en Den Haag. Volgens Ben Paulides, fractievoorzitter van DLW, heeft burgemeester Hoekema alweer toezeggingen gedaan zonder de gemeenteraad te raadplegen.

Uit verschillende bronnen hebben de Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) vernomen dat er vergevorderde plannen zijn bij de directie van Van der Valk hotel Den Haag – Wassenaar (voorheen De Bijhorst) om in het hotel óók een casino te vestigen. Het gerucht doet al enige tijd de ronde dat burgemeester Hoekema met directeur Luiten van het Van der Valk hotel in gesprek is over een casino in ‘De Bijhorst’. Het is bekend dat Van der Valk samenwerkt met JvH Gaming Entertainmentgroep. Zij doen dat in meerdere Van der Valk-vestigingen onder de naam Jack’s Casino.
Ben Paulides verbaast zich over de mondelinge toezegging van burgemeester Hoekema dat het College er positief tegenover staat. Een dergelijke toezegging staat geheel buiten zijn bevoegdheid.

Afgelopen zaterdag stond in het Leidsch Dagblad te lezen dat Krijco een schadeclaim in zet tegen de gemeente Wassenaar. Directeur Corry van Amstel van Krijco geeft in het artikel aan dat de gemeente Wassenaar kan rekenen op een forse schadeclaim als de toezegging van het vorige College, om een casino aan Den Deijl te openen, geen doorgang vindt. De vestiging van een casino bij Den Deijl past, net als bij Van der Valk, niet in het bestemmingsplan. Dat houdt in dat de Raad moet beslissen of zij mee wil werken aan de mogelijke komst van een casino. Dan pas volgt er een ruimtelijke onderbouwing, waarin alle belangen worden afgewogen. Vervolgens kan de Raad besluiten of de vergunningsprocedure voortgang vindt of niet.

Volgens de DLW-voorman is een claim van Krijco nu nergens op gebaseerd. “Ten eerste omdat Harry Mens (met zijn Klema BV) eigenaar is van de betreffende panden en Krijco slechts beoogd exploitant is. Ten tweede kan er alleen worden geclaimd als het vorige College inderdaad toezeggingen heeft gedaan (dit werd overigens tijdens een informatieve avond in de Warenar door een toenmalige wethouder ontkend). Dat zou een volgende heel ernstige zaak zijn. Nu burgemeester Hoekema ook toezeggingen heeft gedaan richting de Van der Valk directie, begint het een structureel onrechtmatig handelen te worden.” Onlangs stelde DLW, dat burgemeester Hoekema bij het Caldic museum van de heer Van Caldenborgh op vergelijkbare wijze buiten zijn boekje was gegaan door toezeggingen te doen. Daar zijn buurtbewoners inmiddels naar de rechter gestapt en de bouw van het Van Caldic museum is nu al zeker vertraagd. DLW heeft ook hier gewaarschuwd voor de verkeerd gevolgde procedure.

DLW is al vanaf het begin af aan tegen de komst van een casino op Den Deijl geweest. Fractievoorzitter Paulides heeft zijn mening nooit onder stoelen of banken geschoven. Naar aanleiding van het artikel van zaterdag jl waarin CDA, WWW en Groen Links verklaarden tegen de komst te zijn, besloot DLW vanwege de urgentie met een motie te komen tijdens de raadsvergadering van maandag 10 juni jl. Deze drie fractie met DLW vertegenwoordigen gezamenlijk 12 van de 21 zetels. DLW vroeg zich af waarom het College van Wassenaar nog meer tijd en geld zou moeten steken in de voorbereiding in ‘iets wat niemand wil’. Op slinkse wijze schoof burgemeester Hoekema afgelopen maandag de motie ter zijde. Onder heftig protest van DLW. Opvallend was dat de drie ‘zogenaamde’ tegenstanders van het casino (CDA, WWW en Groen Links) én van te voren de motie niet wilden ondertekenen én akkoord gingen met het niet behandelen van de motie tijdens de raad. Dit verhaal krijgt zeker nog een staartje.

Tags

CasinoDLWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top