Skip to content

Wassenaar moet samenwerken, niet fuseren

16 juni 20133 minute read

Wassenaar – In 2015 gaan taken van het Rijk op het gebied van zorg, werk en jeugdzorg naar de gemeenten. Om dit goed aan te pakken wil het Rijk dat gemeenten samenwerken, maar gelukkig heeft minister Plasterk (PvdA) zijn voornemen om alle gemeenten van Nederland te laten fuseren tot gemeenten van meer dan 100.000 inwoners laten varen. Anouk van Eekelen en Ankie Erwich van de VVD fractie lichten hieronder de gevolgen voor Wassenaar toe.

Financiële gevolgen
De decentralisatie is een mega-operatie waarbij zo’n € 15 miljard zal worden overgeheveld. Welke taken nu precies zullen overgaan naar de gemeente en of het geld dat daarvoor beschikbaar komt, voldoende is, zijn vragen die door het Rijk nog niet beantwoord zijn. Wel is bekend dat er een efficiencykorting komt op het geld vanuit de gedachte dat gemeenten efficiënter kunnen werken. Maar ook, omdat het Rijk moet bezuinigen. Al deze punten betekenen voor college en gemeenteraad van Wassenaar niet alleen dat de ontwikkelingen goed gevolgd moeten worden, maar ook dat er snel actie moet worden ondernomen om inhoudelijk en financieel goed voorbereid te zijn.

Samenwerken
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in februari aangegeven dat alle gemeenten voor eind mei 2013 moeten melden met welke gemeenten zij willen gaan samenwerken bij de uitvoering van de taken in het sociale domein. Het alleen uitvoeren van deze enorme hoeveelheid extra taken is voor een gemeente van onze grootte simpelweg ondoenlijk: er moet voldoende uitvoeringskracht zijn. Wassenaar heeft in een reactie aan de minister gemeld dat gedacht wordt aan een samenwerking tussen onze gemeente met Voorschoten en eventueel Leidschendam-Voorburg. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier alleen om een ambtelijke samenwerking op gebieden waar dit aantoonbaar meerwaarde oplevert.
Geen herindeling De minister heeft aangegeven dat herindeling op termijn, zoals eerst voorgesteld, niet vanuit Den Haag opgelegd zal worden. Daar is de VVD fractie blij mee, wij staan voor een zelfstandig Wassenaar. Ook heeft Plasterk aangegeven de gemeenten zoveel mogelijk bestedings- en beleidsvrijheid te willen geven, het motto van het kabinet is: ‘je gaat erover of niet’. Dat biedt dus kansen voor Wassenaar om juist een eigen samenhangend beleid te ontwikkelen. Wel maken gemeenteraad en college zich zorgen over de beperkte financiële ruimte die wij krijgen: meer taken voor minder geld. In de antwoordbrief aan Plasterk is hierover verontrusting uitgesproken.

Actief meedenken
De VVD-fractie denkt graag mee met het college over de manier waarop deze belangrijke taken in het sociale domein kunnen worden uitgevoerd. Het gaat er hierbij om te zorgen dat kwetsbare groepen op een goede manier worden ondersteund met zo min mogelijk bureaucratie. Anouk van Eekelen en Ankie Erwich vinden het belangrijk dat het gesprek aan de keukentafel plaatsvindt met één hulpverlener en niet allemaal verschillende en dat de nadruk ligt op wat mensen zelf kunnen. Daarbij is ook belangrijk dat het betaalbaar blijft. Een belangrijke decentralisatie is de jeugdzorg: een zeer complexe decentralisatie, omdat de verantwoordelijkheden en taken nu erg versnipperd zijn en straks alleen de gemeente verantwoordelijk is. Wij moeten ervoor zorgen dat Wassenaar klaar staat voor wat komen gaat.

Tags

VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top