Skip to content

DLW legt verborgen (fusie)agenda Hoekema ‘bloot’

21 juni 20133 minute read

Wassenaar – De Democratische Liberalen Wassenaar zijn er zeker van: Burgemeester Jan Hoekema stuurt aan op een fusie van Wassenaar met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Er zijn inmiddels gesprekken met de Colleges van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg over de fusie!

DLW is er al langer van overtuigd dat burgemeester Jan Hoekema Wassenaar wil laten fuseren met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Vorig jaar trok DLW al aan de bel met de ambtelijke samenwerking tussen Wassenaar en Voorschoten. DLW stuurde alle bewoners van Wassenaar een belastingaanslag om duidelijk te maken dat een samenvoeging van Wassenaar met Voorschoten de bewoners van Wassenaar in de toekomst geld zou gaan kosten.

DLW stuurde aan op een referendum, waarin de bewoners van Wassenaar zich konden uitspreken over een wel of niet samengaan van Wassenaar met Voorschoten. Twee duizend inwoners van Wassenaar wilden een referendum. Burgemeester Hoekema probeerde DLW in de Raadsvergadering aan de kant te zetten en kreeg de steun van ALLE politieke partijen in Wassenaar. Niemand steunde DLW. De VVD vond de ‘aanslag’ van DLW stemmingmakerij en misleidend. En een referendum zou te veel sturend zijn. Ben Paulides van DLW bood de VVD nog aan om de tekst van het referendum te schrijven, zodat er van enige beïnvloeding van de kant DLW geen sprake meer zou zijn. Ook dat wilden de andere politieke partijen niet. En de ambtelijke samenwerking was een feit. Maar DLW waarschuwde dat het hier niet bij zou blijven. DLW gaf aan een ambtelijke samenwerking het voorportaal is van een gemeentelijke fusie. Een fusie was een kwestie van tijd.

Hoewel een overgrote meerderheid van de gemeenteraad wel wil samenwerken met Voorschoten, maar heel duidelijk aangeeft dat er geen fusie moet komen, gaat Jan Hoekema gewoon door met de fusievoorbereidingen. Dit geeft aan dat Jan Hoekema belang heeft bij een fusie. Anders is dit niet uit te leggen.

Op 26 mei jl stuurde DLW een brief naar het College van Wassenaar met daarin vragen over een bijeenkomst op De Paauw tussen de Commissaris van de Koning, Jan Franssen, en de Colleges van Wassenaar en Voorschoten (30 mei 2013). DLW was met name verbolgen over het feit dat er buiten het zichtveld van de gemeenteraad dit soort bijeenkomsten waren. Op 28 mei pareerde Jan Hoekema de vragen van DLW door aan te geven dat het een bestuurlijk bezoek was en geen werkbezoek (dus geheim). Het doel van het bezoek van Franssen was volgens Hoekema gericht op de decentralisaties, bezuinigingen en de economische crisis. Ook gaf Hoekema aan dat de gemeenteraad had kunnen weten dat het bezoek plaatsvond, omdat hij via een memo van 21 mei dit kenbaar had gemaakt. DLW vond meer dat hij deze mededeling ‘had verstopt’ bij een ander bericht. Het was volgens DLW in ieder geval geen open communicatie.

Op 11 juni jl. vond er weer een gesprek op De Paauw plaats, nu tussen de Colleges van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Ook daarover maakte Hoekema niets kenbaar. Ook dit bleef voor DLW, dat een groot netwerk heeft, niet verborgen. DLW heeft inmiddels zelfs kennis genomen van wat er tijdens die (geheime?) bijeenkomst door Jan Hoekema is gezegd.

Hoewel minister Plasterk gedwongen fusie tot 100.000+ gemeenten heeft laten varen, gaan Jan Franssen en Jan Hoekema gewoon door met het regelen van deze fusie.

DLW eist nu openheid van het College en roept alle burgers van Wassenaar op om nu echt alert te zijn. Hoekema moet worden gestopt, want dit is niet wat de burgers van Wassenaar willen. DLW benadrukt dat de politiek er is voor de burgers en zeker niet andersom!

Het Bestuur van DLW.

Tags

DLWHoekemaWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top