Skip to content

Raadscommissie Wassenaar spreekt zich uit over zweefvlieglocatie Valkenburg

27 juni 20132 minute read

Wassenaar – Tijdens de commissievergadering Ruimte & Economie van 24 juni jl. is naar aanleiding van een vraag van Eva Rijen-Kernkamp (D66) gesproken over het werkbezoek dat de gemeenteraad heeft gebracht aan zweefvlieglocatie Valkenburg.

Er werd positief gesproken over de bereidheid van de gemeenteraad van Katwijk om met de gemeenteraad van Wassenaar te zoeken naar oplossingen rondom het vraagstuk van de zweefvlieglocatie. De raad zet in op een goede samenwerking tussen beide gemeentes om zo de belangrijke groene kwaliteiten van dit gebied te versterken en de zweefvlieglocatie een goede plek te geven. Het is daarbij wel van belang dat er niet alleen gekeken wordt naar het open weidegebied in Wassenaar. De ontwikkeling van Nieuw Valkenburg is gebaat bij een open en groene inrichting rondom het gebied waar nu woningbouw staat geprogrammeerd. Wonen, recreëren en natuurbeleving gaan hand in hand als je een top woonmilieu wilt creëren, aldus Meindert Stolk (CDA) (voorzitter van de Wassenaarse raadswerkgroep Valkenburg).

Versterking van het waardevolle groene gebied
Tijdens de commissievergadering heeft wethouder Leendert de Lange (Ruimte) aangegeven, dat met Katwijk bestuurlijk is afgesproken dat in de komende periode gezamenlijke plannen worden ontwikkeld voor de groene ruimte op het grondgebied van beide gemeenten. Dit geeft kansen om te werken aan de versterking van het waardevolle groene weidegebied op en rond het voormalige vliegkamp. Tevens zal daarbij aandacht moeten zijn voor de vraag naar recreatieve mogelijkheden van de huidige en toekomstige gebruikers. De oproep vanuit beide gemeenteraden om het zweefvliegen in dit gebied een plek te geven zal hierin nadrukkelijk moeten worden meegenomen. ˜Het zou heel onverstandig zijn om nu op korte termijn onomkeerbare stappen te zetten die de jarenlange traditie van (zweef)vliegen in dit gebied op de tocht zetten, aldus Leendert de Lange. Het is aan de gemeenteraad van Katwijk om hierover richtinggevende uitspraken te doen tijdens de behandeling van het Masterplan Nieuw Valkenburg.

Tags

ValkenburgWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top