Skip to content

Duurzame renovatie Raadhuis de Paauw

9 november 20132 minute read

Wassenaar – Op 11 november staat in de commissievergadering Ruimte en Economie de renovatie van Raadhuis de Paauw op de agenda. De raadscommissie zal die avond vergaderen over het noodzakelijk onderhoud van de Paauw.

Achterstallig onderhoud
Het noodzakelijk onderhoud is de afgelopen jaren uitgesteld, vanwege de wens van de gemeenteraad te spreken over het toekomstig gebruik van het rijksmonument. Verder uitstellen van de werkzaamheden heeft echter consequenties voor het gebouw, dat last heeft van vochtophoping in de muren, schade aan de verf en het onderliggende pleisterwerk, te hoge vochtigheid van de muren en houtrot bij de kozijnen. “Met het noodzakelijke onderhoud aan de buitenkant wordt dit markante rijksmonument gerenoveerd voor de toekomst”, aldus verantwoordelijk wethouder Leendert de Lange.

Duurzaamheidsmaatregelen
Naast het achterstallig onderhoud, verbruikt het pand ook veel energie. Het college doet daarom eveneens de aanbeveling om bij de onderhoudswerkzaamheden tegen het licht te houden welke duurzaamheidsmaatregelen meegenomen kunnen worden, zoals het direct isoleren van de daken, het aanbrengen van zonnepanelen en het aanbrengen van energetisch verbeterd glas dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het milieu en het omlaag brengen van de energiekosten.

Rijksmonument
Het college geeft expliciet aan dat de verbeteringen alleen van functionele aard zijn. Als er werkzaamheden binnen plaatsvinden, dan zijn deze erop gericht instandhouding van het totale gebouw te borgen. Verfraaiingen, verbeteringen in gebruik, schilderwerk en dergelijke in het interieur zijn uitgesloten. Op deze wijze wil het college ervoor zorg dragen dat een icoon van het cultureel erfgoed van Wassenaar behouden blijft.

Het oorspronkelijke landhuis De Paauw dateert uit de tweede helft van de achttiende eeuw. In de negentiende eeuw hebben diverse uitbreidingen plaats gevonden. In 1925 werd De Paauw in gebruik genomen als raadhuis van de gemeente Wassenaar.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top