Skip to content

Kaarsen branden wereldwijd 2013

12 november 20133 minute read

Wassenaar – Elk jaar op de tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag georganiseerd. Dit jaar, op zondag 8 december 2013, staan we met elkaar stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. We hopen op die manier een lichtpuntje te kunnen bieden in deze donkere dagen.

We eren en herinneren al die kinderen door een kaarsje te branden, te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten. En natuurlijk wordt het speciaal voor deze dag geschreven lied “Precious Child” ten gehore gebracht.

World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika, door The Compassionate Friends. Inmiddels worden er nu op de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsen gebrand voor onze overleden kinderen. Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen worden aangestoken voor een overleden kind. Op diverse locaties in Nederland wordt een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

Dit jaar organiseert Carla van der Ham in Wassenaar de herdenkingsbijeenkomst bij Omen Uitvaartzorg in het Huys van Herinnering, Oostdorperweg 151 te Wassenaar, in de nieuwe grote kamer ‘de Omarming’. Zondag 8 december om 18.30 uur zijn de deuren open!

Als u een kind hebt verloren, bent u van harte uitgenodigd. Er zijn mensen van alle leeftijden, van jonge kinderen tot volwassenen van 80 jaar. Broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom. Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kindje dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor wie dat al 30 jaar geleden was. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.

Mocht u de herdenking niet kunnen of willen bijwonen, dan kunt u thuis om 19.00 uur een kaars te branden. Het wordt op prijs gesteld als u anderen wilt oproepen hetzelfde te doen. Immers: World Wide Candlelighting is een mooi initiatief waar iedereen simpelweg aan mee kan doen. Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak een kaarsje aan om zo hun medeleven te tonen. Zij zorgen er op deze manier voor dat er in de gehele wereld op de tweede zondag in december een soort lint van lichtjes ontstaat.

… opdat hun licht altijd blijft stralen.
Wij willen u vragen zich voor 1 december 2013 aan te melden via info@omen-uitvaartzorg.nl In de mail kunt u de volledige namen van uw overleden kind noemen met daarbij eventueel een foto. Vermeld ook als u zelf een bijdrage wil leveren (bijv. voordragen van een gedicht). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Carla van der Ham, tel: 06–38 20 89 29

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top