Skip to content

Wassenaar strijdt met andere kustgemeenten voor vrij zicht op zee

6 februari 20142 minute read

Wassenaar – Plaatsing van windmolens dicht op de kust (vanaf 6 kilometer uit de kust) verandert het vrije uitzicht over zee in de aanblik van een maritiem industrieterrein. Zo’n ingreep is een fundamentele aantasting van de nationale identiteit van Nederland als kustland met een vrij uitzicht op de horizon. Vrijwel de hele Nederlandse kustlijn wordt hierdoor getroffen. Bovendien zou de toegebrachte schade aan het toerisme en aan kusteconomieën in ruime mate de beoogde besparingen van zo’n ingreep overstijgen, namelijk: een bestedingsverlies van €200 miljoen per jaar en een blijvend verlies van 5.900 banen.

Dit betogen wethouders van de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Wassenaar in een brief aan de ministers Kamp van Economische Zaken en Schulz van Infrastructuur en Milieu. De wethouders vertegenwoordigen gemeenten aan de hele Noord-Hollandse, de Zuid-Hollandse en de Zeeuwse kust en maatschappelijke organisaties, verenigd in het Platform Maritieme Windmolenparken.

Krachtig signaal
De Wassenaarse wethouder Leendert de Lange ziet het als een krachtig signaal dat de Hollandse kustgemeenten gezamenlijk optrekken. De Lange: “Windmolens bouwen zo dicht voor de kust is echt een bedreiging voor de zo bij iedereen geliefde strandbeleving. Het is een aanslag die de hele Nederlandse kust bedreigt. Daarom is het zo goed dat we de handen ineen hebben kunnen slaan, want het belang is veel groter dan de Wassenaarse Slag alleen. Het is prima om duurzame energie op te wekken uit wind op zee. Onze rapporten tonen aan dat dit heel goed kan verderop zee. Op deze wijze kunnen we allemaal duurzaam blijven genieten van de enige ongerepte horizon die wij nog in Nederland kennen. “

Studie naar haalbaarheid aanleg windparken
In opdracht van beide ministers worden studies uitgevoerd naar de haalbaarheid van windmolens op zee tot op een zichtafstand van 6 km vanaf de kust. De aanleg van windparken op deze locaties zou goedkoper zijn dan de aanleg verder uit de kust, buiten zichtafstand. De gemeenten bestrijden dit en vrezen dat niet alle belangen evenwichtig worden meegewogen. Zij baseren zich op eigen onderzoeken die aantonen tot welke omvang de economische schade kan oplopen.

Op www.wassenaar.nl kunt u de volgende stukken lezen;
· Brief aan minister Kamp
· Brief aan minister Schulz
· Rapport ‘Windmolenparken dicht op de kust’
· Argumentendocument ‘Nearshore windenergie Nederland’
· Kaartgebied Hollandse kust
· Quickscan potentiële zoekgebieden windenergie binnen de 12 mijl zone
· Informatiebrief aan de Wassenaarse gemeenteraad

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top