Skip to content

Club van Honderd schenkt Blauw-Zwart een nieuwe tractor en nog meer

8 mei 20142 minute read

Wassenaar – Tijdens de j.l. dinsdag gehouden ledenvergadering van de Club van Honderd van Blauw-Zwart werd een besluit genomen over de besteding van het batig saldo over het verenigingsjaar 2013-2014 van ruim € 9.300. Dit bedrag gevoegd bij een restant overschot van het vorig boekjaar, had de vergadering precies € 13.000 te besteden.

De hoofdmoot van dit bedrag werd aangewend voor een splinternieuwe tractor. Deze machine is een zeer welkom geschenk, omdat de oude tractor na ruim 30 jaren dienst, niet meer te repareren was. Dankzij Bos Tuingereedschappen kon de nieuwe tractor al een aantal weken worden uitgeprobeerd en die test is door de terreinploeg van Blauw-Zwart als zeer geslaagd gekwalificeerd.

Tijdens de vergadering werd de tractor door het bestuur van de Club van Honderd overgedragen aan de voorzitter van Blauw-Zwart André van Herk en de leider van de terreinploeg Frank van Leeuwen.

Het motto van de Club van Honderd om Blauw-Zwart te steunen in materieel en financieel opzicht werd nog verder duidelijk doordat Blauw-Zwart voor het komende seizoen ook nog mag rekenen op een bijdrage in de kosten van het maaien van de velden van € 4.000 en een sponsoring van het Internationale C-pinkstertoernooi met € 500.

De herkozen penningmeester Herman de Bruijn, wiens jaarstukken door de vergadering werden goedgekeurd, meldde dat de Club van Honderd vanaf de oprichting in 1975 in totaal bijna € 286.000 aan Blauw-Zwart heeft geschonken

Deze mooie giften zijn het resultaat van vele bijdragen van € 50, die de leden aan contributie betalen. Bij monde van André van Herk werd de Club van Honderd namens het Blauw-Zwart bestuur hartelijk bedankt voor deze nieuwe giften.

Tags

BlauwZwartWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top