Skip to content

Gabrie Lansbergen heeft de gemeentelijke legpenning ontvangen

10 september 20152 minute read

Wassenaar – Op woensdag 9 september a.s. ontving de heer G.J.T. (Gabrie) Lansbergen uit handen van burgemeester Jan Hoekema de gemeentelijke legpenning vanwege zijn grote verdiensten voor het Hospice Wassenaar en Stichting Vrienden van het Hospice, de Voedselbank, Parochie Sint Jozef en het samenwerkingsverband Parochie H. Augustinus.

De gemeentelijke legpenning werd uitgereikt om 18.15 uur tijdens de viering van het tienjarig bestaan van het Hospice in Paviljoen Waterfront in Vlietland, Rietpolderweg 12, 2266 BM Leidschendam. De heer Lansbergen neemt na tien jaar afscheid als voorzitter van het Bestuur van het Hospice.

Stichting Hospice Wassenaar
Vanaf 2003 is de heer Lansbergen actief betrokken als stimulator, actief lid, medeoprichter en adviseur van het de Stichting Hospice Wassenaar. Het Hospice Wassenaar opende haar deuren op 24 september 2005 en was toen gevestigd aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat. In het voorjaar van 2014 verhuisde het Hospice naar de Kerkstraat 79. Daarnaast was de heer Lansbergen ook voorzitter van de PR-commissie en van de Stichting vrienden van het Hospice, belast met fondsenwerving. Het Hospice Wassenaar biedt per jaar aan vijfenvijftig cliënten uit de regio Wassenaar, Voorschoten onderdak. Bij het Hospice werken circa zeventig vrijwilligers, waaronder ook de heer Lansbergen.

Actief lid
Het was de heer Lansbergen die ervoor zorgde dat de Voedselbank in 2006 onderdak kreeg in het Sion gebouw bij de Sint Jozefkerk en dat de Voedselbank zich kon verzelfstandigen. Ook was de heer Lansbergen van 1994-2004 actief lid van de werkgroep Diaconie van de parochie Sint Jozef en in 2004 werd hij benoemd als vice-voorzitter.

Blijk van waardering
Met de uitreiking van de gemeentelijke legpenning wil de gemeente laten blijken hoezeer zij de inzet van de heer Lansbergen op maatschappelijk en kerkelijk gebied voor de Wassenaarse gemeenschap waarderen.
De heer Lansbergen ontving in 2012 de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau onder andere ook voor zijn werkzaamheden voor het bisdom Rotterdam, de parochieraad in ’s Gravenzande en het PUM Netherlands in Den Haag.

Tags

LegpenningWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top