Skip to content

Gemeentelijke legpenning voor Jan Stegeman

13 september 20152 minute read

Wassenaar – Op 13 september 2015 ontving de heer J.G. (Jan) Stegeman uit handen van burgemeester Jan Hoekema de gemeentelijke legpenning vanwege zijn jarenlange verdiensten als fotograaf voor Wassenaar en wereldfotograaf voor diverse hulpverleningsorganisaties. In zijn rol als bestuurslid en voorzitter van de Vereniging van Wassenaarse Beeldende Kunstenaars heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het imago van Wassenaar als kunstenaarsdorp. Ook is Jan Stegeman tien jaar raadslid geweest.

Beroepsfotograaf
Ruim 50 jaar is Jan Stegeman actief geweest als beroepsfotograaf. Hij legde vele gebeurtenissen in Wassenaar vast voor het Wassenaars Nieuwsblad. Vele van zijn foto’s zijn opgenomen in het gemeentearchief en sieren onder andere het boek ‘Beeldspraak’ van Peter Steinz en ‘Wassenaar en Omstreken’ van Rob Perik. In totaal heeft hij voor 150 boeken en uitgaven foto’s aangeleverd.

Vanaf 1977 was Jan Stegeman in het buitenland actief als fotojournalist voor de ontwikkelingsorganisatie Novib en verschillende derde wereldorganisaties. Hij bezocht onder meer Afrika en het Midden Oosten. Zijn drijfveer was vooral om onrecht dat minder bedeelden in zijn ogen trof, met zijn foto’s bekend te maken. Dit was zijn manier van actie voeren.

Vrijwilligersactiviteiten
Voor de Vereniging van Wassenaarse Beeldende Kunstenaars (VWBK), nu Kunstgroep Wassenaar, is Jan Stegeman vanaf 1977 als vrijwilliger actief geweest, eerst als bestuurslid en vervolgens twaalf en een half jaar (1992 – juni 2005) als voorzitter. De VWBK bestond uit een groep van beeldend kunstenaars in Wassenaar die zich begin jaren zeventig verenigd hebben om mede invulling te geven aan het kunstbeleid van de Gemeente Wassenaar. Doel van deze groep was de beeldende kunst voor een breed Wassenaars publiek toegankelijk maken. Prominente leden van de VWBK waren Paul Citroen, Paul Schuitema en Piet Zwart. Jan Stegeman heeft deze club opgericht in 1977 en samen met de kunstenaars zijn bijdrage geleverd aan het imago van Wassenaar als kunstenaarsdorp.

Eveneens is Jan Stegeman betrokken geweest bij de oprichting van de Wereld Winkel Wassenaar, die is begonnen in een caravan bij de lokale supermarkt in 1984.

Blijk van waardering
Met de uitreiking van de gemeentelijke legpenning wil de gemeente laten blijken hoezeer zij de inzet van de heer Stegeman waardeert.

Tags

LegpenningWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top