zaterdag 17 augustus 2019

P Politiek

Koffiemoment PvdA voor herhaling vatbaar

Wassenaar - De burgers die gehoor gaven aan de uitnodiging van de PvdA om koffie te drinken in café Rooie Cor bestookten zaterdag de sociaal-democraten met kritische vragen over onder meer de begroting van de gemeente. De PvdA vindt zo’n bijeenkomst voor herhaling vatbaar en kondigde een volgend ‘’koffiemomentje’’ aan, begin volgend jaar.

Onder genot van koffie en appeltaart werd op 22 oktober over diverse zaken van gedachten te wisselen. De gemeentebegroting kwam direct ter sprake. Enkele aanwezigen vroegen hoe de PvdA fractie aankijkt tegen het feit dat de inkomsten en uitgaven van de gemeente niet in evenwicht zijn. De fractieleden Jan van Noort, Inge Bunte en Henri van Smirren toonden zich ook niet gelukkig met het beeld over 2017, maar gaven hier wel verklaringen voor. Zo zijn de CAO-lonen van ambtenaren omhoog gegaan en is tegelijkertijd de uitkering van het Rijk fors teruggebracht. Ook moet er groot onderhoud aan groen, wegen en bruggen worden gepleegd, nadat dat in eerdere collegeperiodes onvoldoende is gebeurd. De PvdA fractie gaf aan zich kritisch op te stellen om te komen tot gefundeerde meerjarenbegroting om de inkomsten en uitgaven meerjarig sluitend te krijgen.

De aanwezigen toonden zich ook kritisch over de bezuinigingen op cultuur die in de begroting staan. Een partij die verheffing hoog in het vaandel heeft staan zou hier toch uiterst kritisch over moeten zijn. De fractie beloofde hier nog eens kritisch naar te kijken.

Een van de aanwezigen stelde pittige vragen over het Centrum Verkeersplan en de gevolgen voor de wijk Jeruzalem. De bewoners kunnen hun auto niet meer kwijt, mede omdat de invoering van de blauwe zone heeft nauwelijks effect heeft. Het doordraaien van de parkeerschijf door bezoekers en zelfs personeel van de winkels is de bewoners een doorn in het oog. Door een van de aanwezigen werd geopperd om een parkeerzone voor uitsluitend bewoners te maken. Met de parkeergarage en de parkeergelegenheid op de Berkhei is er immers voldoende parkeermogelijkheid in het centrum. Volgens de fractie is dit zeker het bespreken waard maar eerst zal aandacht worden gevraagd voor een consequente handhaving.

Kortom een vruchtbare informele bijeenkomst waar Wassenaarse zaken aan de orde kwamen.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief