Skip to content

WatWassenaarWil: Begroting 2017 onterechte verhoging belasting huizeneigenaar

31 oktober 20162 minute read

Wassenaar – Voorstel brede raadswerkgroep om echte bezuinigingen in te voeren. Met enige tam tam heeft het college gemeld dat de begroting 2017 sluitend is. Dat lukt net als de vorige jaren door weer (!) een greep uit de spaarpot, ditmaal 2.5 miljoen. Dat is het tekort.

Ook werd een lastenverlichting aangekondigd, omdat er minder aan rioolrechten hoeft te worden betaald. Is de Wassenaarder nu écht beter af, we gaan het voor u na… Er komt minder geld binnen, o.a. door lagere rioolrechten. De gemeente wil een gelijke hoeveelheid geld blijven ontvangen en verhoogt daarom de OZB voor eigenaren van woningen. De huiseigenaren krijgen dus helemaal geen lagere OZB aanslag, integendeel zelfs. De koppeling OZB – rioolrechten is onjuist, het zijn niet met elkaar te vergelijken zaken. Rioolrechten mogen niet voor andere zaken dan het riool gebruikt worden.
Extra lasten worden eenzijdig bij een beperkte groep gelegd: de huiseigenaren. Dat staat niet in het coalitie akkoord. Ook bedrijft de gemeente inkomenspolitiek wat wettelijk is verboden. Dat is een Rijkszaak.
Volgens het coalitie-akkoord mògen de lasten niet meer stijgen dan de officiele inflatiecorrectie ofwel ca 0.2 % volgens het CPB (consumentenprijsindex voor 2017, voor 2016 : 0%). Het OZB tarief gaat 1.5% omhoog. De OZBwaarde van een huis stijgt minimaal 5.1% . Totaal stijgt de OZB met 6.5%. (ander heffingen stijgen met 1%) Weer wordt het coalitieakkoord niet nagekomen
De gemeente loopt een zeer groot financieel risico. In de begroting is geen meerjarenplan rioolonderhoud geraamd. Gelet op de staat van onderhoud zijn daarvoor nog vele miljoenen uitgaven te verwachten. De feestelijke verlaging van de rioolkosten zal snel omslaan in lastenverhogingen. Met nog andere miljoenen kostende wensen en tegenvallers (b.v. nieuwe sporthal, ontwikkeling Havengebied, 2 miljoen tekort bij Avalex, enz) waarvoor de bedragen in de begroting simpelweg niet zijn ingevuld wordt een veel te rooskleurig beeld geschetst. De uitgaven stijgen weer, de begroting omvat niet alle (dure) uitgaven en opnieuw is van echte bezuinigingen geen sprake. Het college komt, ondanks herhaaldelijke verzoeken uit de raad, niet met echte substantiele bezuinigingen
Dit kan zo niet doorgaan. Wassenaar verdient een fatsoenlijk financieel beleid.
WatWassenaarWil komt daarom met het voorstel om een brede raadswerkgroep (coalitie en oppositie) in te stellen die in overleg met B&W tot echte bezuinigingen komt.
Wassenaar staat al jaren aan de top van gemeentelijke lasten. Het geldt van de spaarpot wordt op angstaanjagende snelheid doorheen gejaagd. Dat moet echt veranderen!
Fractie WatWassenaarWil

Tags

BegrotingWassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top