Skip to content

Waarom wisten bewoners Johan de Wittstraat van niets?

7 februari 20182 minute read

Wassenaar – De gemeente gaat – bij wijze van proef – de rijrichting van de Johan de Wittstraat omkeren. Dit bleek na vragen van de VVD in de gemeenteraad. Voor veel bewoners van de Johan de Wittstraat kwam de mededeling als een verrassing. VVD-fractievoorzitter Caroline Klaver-Bouman: “Dit is weer een voorbeeld van slechte communicatie. Al eerder waren de inwoners slecht op de hoogte van de plannen van de gemeente. Dit moet echt beter. Voor de komende raadsperiode zet de VVD voluit in op verbetering van de communicatie van de gemeente met de inwoners.”

Ruim een jaar geleden besloot de gemeenteraad over het éénrichtingsverkeer op de Johan de Wittstraat. De VVD was tegen. Zij vreesde voor minder klandizie voor de winkels aan de Luifelbaan en voor teveel drukte op de enige twee overgebleven doorgangswegen in het dorp. Uiteindelijk werd besloten om het effect na een half jaar te beoordelen. De raad heeft het resultaat van die beoordeling vooralsnog niet gekregen. Dat geldt ook voor de bewoners. De VVD vindt dat de bewoners beter ingelicht hadden moeten worden.

Dit is niet het eerste keer dat inwoners zich overvallen voelen door besluiten en werkzaamheden van de gemeente. Zo leidden de herinrichting van de Deijlerweg, de herbestrating rond het Molenplein en het asfalteren van de Lange Kerkdam tot veel vragen.

De VVD begrijpt dat het moeilijk is om iedereen altijd goed te informeren en bij de zaken te betrekken, maar het kan en moet beter. Het moet mogelijk zijn om tegen geringe kosten, o.a. met social media, de inwoners beter te betrekken en te informeren, maar ook ouderwetse media zoals de lokale krant moeten niet worden vergeten. Daarnaast kan de gemeente bijvoorbeeld denken aan huiskamerbijeenkomsten waar andere gemeenten inmiddels ervaring mee hebben.

Caroline Klaver: “Participatie en informatie zijn voor de moderne overheid van levensbelang. De VVD wil dat de gemeente Wassenaar zich hierin verbetert. Ik begrijp dat het college wil voorstellen de gemeenteberichten in de krant af te schaffen. Onder andere met als argument dat dit in Voorschoten al zo is. De VVD vindt dat een slecht argument en een slecht plan”.’

Tags

GR2018VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top