Skip to content

Open brief van DLW aan burgemeester Frank Koen

7 februari 20183 minute read

Wassenaar – Na ons kennismakingsgesprek in december was ik direct enthousiast over jouw komst. Je was nauwelijks aangetreden of de graairel van Jan Hoekema (D66) en zijn eega Marleen Barth (fractievoorzitter 1e kamer PvdA) barstte los.

In de hoofdrollen Jan Hoekema, Charlie Aptroot (VVD), Marleen Barth en Bert Ooms (Passie), Bert Doorn (wethouder CDA)en Helene Oppatja (gemeentesecretaris Wassenaar én bestuurslid landelijke PvdA). In de bijrollen de fractievoorzitters DienkeDekker ( CDA), Caroline Klaver (VVD) en Henri Hendrickx(HvW).

Hoekema stapte in december 2016 op omdat zogenaamd “de chemie uit het huwelijk was” aldus Bert Ooms. Inmiddels probeert Ooms als raadsnestor zijn handelen te verdoezelen. Hij wordt hierbij gesteund door al diegenen die eveneens hun rol verborgen willen houden.

Aanleiding voor het ontslag was de geënsceneerde wilde staking. Daarop volgden gesprekken onder andere met Jan Hoekema. Zijdens de raad en college waren er 5 personen aanwezig, te weten Bert Doorn (CDA wethouder), Bert Ooms (PvW, nu Lokaal Wassenaar), Caroline Klaver, Dienke Dekker en Henry Hendrickx.

Zij voerden die gesprekken, zonder enig mandaat. Hoekema stapte op. Echter niet zonder dat er blijkbaar toezeggingen gedaan zijn. Wat er gezegd is weet niemand behalve de betrokkenen zelf én de latere waarnemend burgemeester Charlie Aptroot.

De kranten staan inmiddels vol over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de mislukte achterkamertjesdeal. Als voorlopig “hoogtepunt” een tendentieus artikel op Omroepwest. Duidelijk een reactie op de ontkenningen van betrokkenheid door Bert Ooms (lijsttrekker voor LokaalWassenaar!) en Caroline Klaver Bouman (lijsttrekker VVD).

Op de www.democratischeliberalen.nl kan je binnenkort een uitgebreide toelichting vinden onder het kopje Dossiers/ Hoekema/Aptroot-deal.

Het gaat nu dan ook niet alleen om de onterecht en onbevoegd door Charlie Aptroot uitgegeven 17.800 euro maar eveneens over een veelvoud van dit bedrag, namelijk de juridische advieskosten die allemaal ten laste gekomen zijn van de gemeente. Het gaat ook over de integriteit van de betrokkenen. Wetten gelden voor iedereen, ook voor Aptroot, Hoekema en Barth.

In 2014 was Aptroot ook al bij ontoelaatbare uitdelingen van gemeenschapsgeld betrokken, toen ging het over een niet toegestane bonus aan een directeur van Omroep West. De omroep die hem nu probeert vrij te pleiten.

DLW is niet betrokken in deze affaire met geheime afspraken. DLW is voor openheid. De deksel moet van de beerput af. De schuldigen moeten worden aangepakt. Kunnen wij op je rekenen dat jij adequaat onderzoek doet? Wassenaar verdient als zelfstandige gemeente een goed bestuur.

Hoogachtend

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

Tags

DLWGR2018Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top