Skip to content

Marja van Bijsterveldt over het onderschatte lokale bestuur

20 maart 20183 minute read

Wassenaar – Op vrijdag 16 maart heeft Marja van Bijsterveldt in de Koorruïne in Wassenaar de Stolk lezing gehouden over het belang van lokaal bestuur. De Stolk lezing is vier jaar geleden ingesteld als afscheidscadeau aan voormalig CDA fractievoorzitter en raadslid Meindert Stolk. Deze lezing is de afgelopen jaren onder meer uitgesproken door Pieter Omtzigt, Pieter Heerma en Eelco Brinkman. Nu was de eer aan Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft. Zij heeft vele lagen van het openbaar bestuur doorlopen, zo is zij voormalig voorzitter van het CDA en oud staatssecretaris en minister van onderwijs.

De introductie op de lezing werd verzorgd door lijsttrekker Hubert Schokker. Hij wees erop dat het goed is om in deze verkiezingsperiode ook een moment van reflectie en verdieping in te bouwen. Hij gaf tevens aan dat het CDA Wassenaar deze campagne enorm actief is geweest en dat de rode draad van al die bezoeken was hoe belangrijk het is voor het lokaal bestuur om zeer dichtbij de inwoners te staan.

De titel van de lezing van Marja van Bijsterveldt luidde “het onderschatte lokaal bestuur”. In een gedegen lezing benadrukte van Bijsterveldt het belang van het lokale bestuur. Ze haalde de 19de eeuwse politiek denker Alexis de Tocqueville aan die eerder in zijn “Democratie in Amerika” al had gewezen op het belang van decentralisatie voor een bloeiende democratie. Dit geldt volgens haar zonder meer ook voor Nederland. Er is ook wel sprake van een trend dat het lokaal bestuur steeds meer taken toebedeeld krijgt. De afgelopen jaren vooral ook op het gebied van de zorg. Van Bijsterveldt vindt wel dat het belastinggebied voor gemeenten ook zou moeten worden uitgebreid. Ook vergen de decentralisaties nog wel wat van landelijke politici in Den Haag. Ze zouden duidelijker moeten aangeven dat zij over sommige zaken niet meer gaan, maar dat juist de verantwoordelijkheid is van lokale eveneens gekozen politici. Van Bijsterveldt gaf ook aan dat er meer geld zou moeten komen voor goede lokale journalistiek. Tot slot betoonde ze zich overal het algemeen geen voorstander van herindeling. Het CDA Wassenaar, dat een duidelijke voorkeur heeft, voor zelfstandigheid van Wassenaar was blij met deze steun.

Na een levendige discussie met de zaal over onder meer gemeenschappelijke regelingen sloot Meindert Stolk de lezing zelf af met een samenvatting. We zijn Marja van Bijsterveldt bijzonder dankbaar voor de uitstekende lezing.

Tekst: Hubert Schokker, foto v.l.n.r. Rob Gussekloo, Hubert Schokker, Marja van Bijsterveldt en Meindert Stolk.

Tags

CDAStolklezingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top