Skip to content

Discriminatie in Haaglanden en Hollands Midden neemt fors toe

26 juni 20213 minute read

Stichting iDb presenteerde op donderdag 24 juni haar rapport Monitor Discriminatie Haaglanden & Hollands Midden 2020. In de monitor rapporteren de antidiscriminatievoorzieningen Den Haag Meldt en Stichting iDb tezamen met de politie-eenheid Den Haag en het College van de Rechten van de Mens over de aard en omvang van incidenten en voorvallen met een discriminatoir karakter die door hen vorig jaar zijn geregistreerd.

Forse toename bij ADV’s
In 2020 vond een ruime verdubbeling van het aantal meldingen bij de antidiscriminatievoorzieningen Den Haag Meldt en Stichting iDb plaats: de meldingen zijn gestegen van 437 in 2019 naar 1.210 in 2020. Het aantal inwoners dat aangifte of melding van discriminatie deed bij de Politie nam met 4% toe: van 698 in 2019 naar 728 aangiften/meldingen in 2020. Ook bij de verzoeken aan het College voor de Rechten van de Mens (CRM) was in 2020 sprake van een sterke toename ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 hebben in totaal 75 inwoners uit Haaglanden en Hollands Midden een verzoek om een oordeel gedaan, een toename van 19%.

Afkomst en huidskleur op no. 1
Een groot deel van de klachten en meldingen, te weten 957 (79%), is sterk beïnvloed door incidenten en voorvallen die een aanjagende werking hadden op de brede maatschappelijke discussie over racisme en discriminatie. Denk hierbij aan het carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ door Radio 10, waarin op stigmatiserende en discriminerende wijze het verband werd gelegd tussen mensen van Chinese afkomst en COVID-19, en andere incidenten die gericht waren tegen personen met een Oost-Aziatische achtergrond.

De forse stijging is ook beïnvloed door de Black Lives Matter-​demonstraties en de groeiende maatschappelijke aandacht voor racisme. In 2020 zijn bij Den Haag Meldt en Stichting iDb ook veel incidenten en voorvallen gemeld door personen met een beperking en anderen die problemen hebben ervaren door maatregelen die in het kader van coronabestrijding werden genomen. Op deze grond is een toename van 57% geregistreerd.

Arbeidsmarkt grootste maatschappelijke terrein
Net als voorgaande jaren spelen de meest gemelde incidenten van discriminatie zich af op de arbeidsmarkt. In de regio Haaglanden en Hollands Midden werden 106 discriminatievoorvallen gemeld die plaatsvonden op de arbeidsmarkt. Meldingen betreffen vaak discriminatie op basis van afkomst of huidskleur, geslacht, leeftijd, beperking of chronische ziekte en godsdienst. Exponentiele groei is te zien op de maatschappelijke terreinen openbare ruimte (276%), media en reclame (187%) en commerciële dienstverlening (84%).

Enkele relevante maatschappelijke thema’s
De negatieve effecten van leeftijdsdiscriminatie worden onvoldoende erkend. De verhalen achter meldingen over situaties waarbij 70-plussers worden buitengesloten of onheus worden bejegend vertellen veel over de negatieve associaties en stereotypen die aan leeftijd worden gekoppeld. Er is ook goed nieuws zoals initiatieven van burgers die niet aan de zijkant staan wanneer buren vanwege hun afkomst of seksuele gerichtheid en seksuele identiteit worden gediscrimineerd of buitengesloten. Ook de bereidheid van maatschappelijke organisaties en ondernemers om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor non-discriminatie en inclusie geeft hoop.

Tags

AfkomstDiscriminatieHuidskleurStichtingiDb
Gerelateerde artikelen
Back To Top