Skip to content

HartvoorWassenaar: Een zelfstandige gemeente!

26 november 20212 minute read

Jaren is gestreden voor het behoud van de zelfstandigheid van Wassenaar. HartvoorWassenaar stond in die strijd vooraan. De fusiedeal met Voorschoten was eigenlijk al in kannen en kruiken. De eerste stap daarvoor werd gezet in 2013 met de samenvoeging van beide ambtelijke organisaties. Grappig is dat de partijen die toen hartstochtelijk vóór die fusie stemden (de landelijke partijen), in 2020 net zo hartstochtelijk weer voor de opsplitsing van WODV stemmen (onder aanvoering van de lokale partijen). Maar ook: Vele, vele miljoenen later.

Reden voor fusie

De rijksoverheid wil minder gemeentes. Dan wordt het overzichtelijker en beter bestuurbaar. Bovendien moeten gemeentes een omvang hebben waardoor een beter en groter ambtelijk apparaat kan worden ingericht. Zodat taken die de rijksoverheid afstoot, kunnen worden overgenomen.
Echter in najaar 2017, besloot de provincie om de fusie af te blazen. Het was lastig om een gemeente die niet wil, door een fusieproces heen te slepen. De 2e kamer moet het goedkeuren, en dat gaat niet zomaar. Je moet bijvoorbeeld in financiële problemen zitten. Let dus goed op de financiën!!

Maar de belangrijkste reden was dat òf Voorschoten bij de Haagse regio, òf Wassenaar bij de Leidse regio moest aansluiten. En dat had enorme gevolgen voor de organisatie. Een voorbeeld: de politie van Voorschoten zit in de regio Leiden. En die zou dan over moeten naar de regiopolitie Den Haag.

Nieuwe bestuurlijke inzichten

Met de wetenschap dat er kleinere zelfstandige gemeentes blijven bestaan werd bedacht hoe die dan wel aangestuurd kunnen worden. Provincie en het Rijk wilden een steviger grip op de gemeentes. En zo werd vastgesteld dat grote gemeentes “regie-gemeentes” werden en gemeentes zoals Wassenaar “uitvoeringsgemeentes”.
Beleid komt bij grote gemeentes, de provincie of regio-organisaties vandaan. Met weinig inbreng van Wassenaar. We moeten het hier wel uitvoeren.
En zo kan het gebeuren dat besloten wordt dat we toerisme in Wassenaar moet uitbreiden voor de regio. Met al het verkeer. Of hoe de klimaattransitie hier wordt uitgevoerd. Valkenburg, sluipverkeer, waterberging, Avalex. Enzovoort.

Positie HartvoorWassenaar

Als lokale partij zijn wij voor goede samenwerking met de regio. We wonen niet op een eiland. Maar we zijn er voor de belangen van Wassenaar.
HartvoorWassenaar wil niet dat Wassenaar genivelleerd wordt met de omliggende gemeentes. Maar dat vereist een bestuur met leiderschap dat heel stevig is en zich niet zomaar alles laat vertellen.

We moeten solide en verstandig zijn.

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx
Voor een mooi dorp

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top