Skip to content
Videostill website gemeenteraad Wassenaar

Agenda commissie Fysieke Leefomgeving (digitaal)

29 november 202129 second read

Vanavond vergadert de commissie Fysieke Leefomgeving. Op de agenda staat onder meer: Vernoemen openbare ruimte naar G. van Barneveld (verzetsstrijder), update beheerplannen openbare ruimte en verkeersonderzoek wegennet Wassenaar. 

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het coronavirus vindt deze vergadering in principe online plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen. Wel kunt u deze vergadering live volgen en/of de volledige agenda bekijken: klik hier

U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken. Inspreken is wel mogelijk. Neem contact op met de griffie via griffie@wassenaar.nl

Tags

agendaCommissie Fysieke LeefomgevingDigitaalVergaderingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top