Skip to content

D66 op de bres voor schoon verkeer en participatie inwoners bij uitrol 30 km/u

19 oktober 20222 minute read

Tijdens de raadsvergadering stonden het Realisatieplan Verkeer en de Startnotitie Parkeerbeleid op de agenda. D66 heeft via een amendement het college verzocht om de inwoners aan de hand van de participatieverordening goed te betrekken bij de uitrol van de invoering van 30 km/u op onze wegen. 

De invoering van 30 km/u is een ingrijpende maatregel die leidt tot de herinrichting van onze wegen en buurten. D66 vindt het vanzelfsprekend inwoners te betrekken vanwege de grote impact en dat ze zich kunnen uitlaten over de invoering van 30 km/u in het héle dorp. In het Realisatieplan Verkeer dat ter inspraak heeft gelegen was namelijk nog geen sprake van een algehele invoering.  

D66 is voorstander van 30km/u zodat Wassenaar veiliger wordt en we sluipverkeer ontmoedigen. We vinden dat de maatregel zorgvuldig moet worden ingevoerd en dat daarbij ook de belangen van ondernemers en hulpdiensten moeten worden betrokken. Het argument dat een participatietraject tot vertraging zou leiden, is onzin. Goede participatie kost tijd. Slechte participatie nog meer. De invoering van de 30 km/u vraagt dringend om een goed doordacht participatieplan en duidelijke kaders waarbinnen de invoering plaats moet vinden. Dit om verwachtingen te managen en teleurstellingen te voorkomen. D66 is blij met de toezegging van de wethouder om bij de vaststelling van het wegcategoriseringsplan alsnog inwonerparticipatie te organiseren. Iedere inwoner mag zich hierbij uitspreken voor het hele dorp. Samen met de andere twee indieners werd dan ook besloten het amendement in te trekken. 

Mobiliteit en parkeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden én met de inrichting van ons dorp. In het nieuw te ontwikkelen parkeerbeleid leek het college niet te gaan verkennen welke mogelijkheden er zijn om schoon vervoer, bij voorbeeld (elektrische) fietsen, -deelauto’s, -scooters aantrekkelijker te maken. Daarom diende D66 met de PvdA en GroenLinks een motie in tijdens de behandeling van de Startnotitie Parkeerbeleid waarmee het college werd opgeroepen de kans te grijpen om duurzaam vervoer via het vernieuwd parkeerbeleid te stimuleren en daar waar nodig te reguleren.

De motie werd na een aantal kleine wijzigingen en met meer aandacht voor de overlast van de geparkeerde deelscooters aangenomen. En dat is goed, want een college dat kiest voor een leefbare en gezonde woon- en werkomgeving stelt de inwoners van Wassenaar centraal en geeft voorrang aan duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. 

Rogier Krabbendam
Fractie D66 Wassenaar

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top