Skip to content

Wassenaarse VVD op bezoek bij HVC

30 maart 20232 minute read

Sinds 2 jaar is de gemeenschappelijke regeling Avalex, waar de gemeente Wassenaar mede – eigenaar van is, eigenaar geworden van HVC in Dordrecht. Hier wordt het Wassenaarse huisafval verwerkt tot energie. Voor de VVD is het van groot belang dat er ingezet wordt op brede nascheiding. Dus dat zoveel mogelijk kan worden hergebruikt of kan worden omgezet in energie. Door de samenwerking met HVC kon één van onze wensen, nascheiding, worden verwezenlijkt. Plastic kan perfect gescheiden worden door een machine en de kostenslurpende routes voor ophalen van de plasticcontainers konden komen te vervallen. Beter voor het milieu en beter voor uw portemonnee!

Het restant van de gescheiden afvalstromen moet nog steeds verbrand worden. Dit gebeurt in de 2 ovens van HVC, in Dordrecht en in Alkmaar. Het restafval wordt hier omgezet in stadsverwarming. Inmiddels zijn er al 51 gemeenten lid van HVC en dat aantal groeit. Het belang dat het groeit is groot, want doordat we steeds beter gaan scheiden, zeker met brede nascheiding,  is er steeds minder om te verbranden. Dus om de afvalverbranding aan de gang te houden is het van belang dat er steeds meer partners worden gevonden om nieuwe stromen aan te leveren. Naast het reguliere huisvuil zijn er ook nog andere stromen om te verbranden, namelijk rivierslib en medisch afval. Dit wordt gescheiden verbrand en alle metalen worden naderhand teruggewonnen.

HVC is heel veel meer dan alleen een afvalverwerker, zij doen in aardwarmte, gebruiken de warmte van eigen productie, ze hebben zonnepanelen, windmolens en maken biogas en runnen een aantal stadswarmtenetten. In totaal leveren ze stroom aan 500.000 huishoudens in Nederland. 

Samengevat een zeer indrukwekkend bezoek aan een mooie installatie, die afvalverbranding steeds duurzamer maakt en de restanten hergebruikt of als hernieuwbare energie teruggeeft aan de maatschappij. Niek Klooster: “Heel erg indrukwekkend hoe de veranderingen in de afvalverwerking bijdragen aan een schonere toekomst!”

Heeft u vragen over het artikel of wilt u meedenken met de VVD, nklooster@wassenaar.nl

Fotocredit: PR

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top