Skip to content
Fotocredit: CDA Wassenaar

CDA Wassenaar: Pas lokaal maatwerk toe in Oostdorp, zoals ook in Kerkehout!

27 mei 20232 minute read

Maandag werd in de Paauw gesproken over de Wassenaarse huisvestingsverordening, die binnenkort verloopt. Het is dus van belang dat er een nieuwe verordening komt. Binnenkort zal echter de Huisvestingswet door minister de Jonge worden gewijzigd. 

Met deze aankomende wetswijziging heeft de wethouder besloten om de huidige huisvestingsverordening tijdelijk te verlengen en in december een volledig nieuwe verordening vast te stellen. Wel is het begrip flexwonen aan de verordening toegevoegd, waar het CDA enthousiast over is. “Het realiseren van flexwoningen is een mooie manier om in korte tijd betaalbare en direct beschikbare huisvesting te realiseren, waar veel Wassenaarse woningzoekenden gebaat bij zijn”, aldus René Beerepoot, commissielid CDA Wassenaar.

Sabrina Everard, commissielid CDA Wassenaar, pleitte ervoor het lokaal maatwerk, zoals dat momenteel wordt toegepast in de wijk Kerkehout, ook toe te passen in de wijk Oostdorp. Dat betekent dat ook in Oostdorp sociale huurwoningen met voorrang aan Oostdorpers  toegewezen kan worden. Sabrina benadrukte het unieke karakter van beide wijken en is van mening dat door lokaal maatwerk toe te passen, dit karakter behouden kan blijven. Bovendien draagt het bij aan het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk. Sabrina: “Zowel Kerkehout als Oostdorp hebben een sterk eigen karakter dat gekoesterd moet worden. Door lokaal maatwerk toe te passen, kunnen we dit behouden en tegelijkertijd de leefbaarheid verbeteren.”

Helaas kon het voorstel om lokaal maatwerk ook in de wijk Oostdorp toe te passen nog niet worden opgenomen in deze beleidsarme verlenging van de huisvestingsverordening. Het CDA Wassenaar zal zich hier opnieuw voor in te zetten tijdens de volledige vernieuwing van de huisvestingsverordening in december. Met de nieuwe wet in het vooruitzicht zal lokaal maatwerk zelfs nog verder kunnen worden uitgebreid.

Het CDA Wassenaar erkent het belang van een huisvestingsverordening die rekening houdt met de specifieke behoeften en kenmerken van wijken als Oostdorp en Kerkehout. Daarnaast is het CDA Wassenaar er voorstander van om ten eerste meer (sociale) woningen te realiseren voor jong en oud en ten tweede om ook in de rest van Wassenaar het lokaal maatwerk maximaal te benutten. Hierdoor kunnen Wassenaarders die zich al jaren inzetten voor onze gemeente hier blijven wonen.

Het CDA Wassenaar kijkt uit naar de vernieuwing van de huisvestingsverordening in december en zal zich blijven inzetten voor een beleid dat recht doet aan de leefbaarheid van de gemeente.

Meer informatie: cda.nl/wasssenaar

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top