Skip to content
Jongeren die opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Fotocredit: gemeente Wassenaar

Gemeente Wassenaar start met programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

23 april 20243 minute read

De gemeente Wassenaar is deze maand gestart met de voorbereidingen van het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, kortweg: OKO. Samen met het Trimbos-instituut gaat de gemeente zich inzetten om het gebruik van alcohol, drugs en tabak onder jongeren zoveel mogelijk te voorkomen. Het middelengebruik onder jongeren is aanzienlijk hoger in Wassenaar, dan in de rest van de regio en het neemt niet af. Door een gezonde leefomgeving te creëren voor jongeren kan middelengebruik worden voorkomen en kunnen jongeren zich gunstig ontwikkelen. Dit wil de gemeente samen realiseren met lokale partners, zoals scholen en verenigingen en met inwoners en ouders.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Met OKO wil de gemeenten het middelengebruik verlagen en voorkomen. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in IJsland. Sinds de introductie is het middelengebruik onder de onderzochte groep jongeren sterk gedaald en behoort het nu tot de minst gebruikende jongeren in Europa. Uit een test met zes Nederlandse gemeenten is gebleken dat het IJslandse model ook in Nederland succesvol is en een verlaging van middelengebruik tot gevolg heeft.

Wethouder Welzijn, Ronald Zoutendijk, is blij met het nieuwe programma in Wassenaar:“In Wassenaar zijn we vastbesloten om onze jongeren een gezonde en kansrijke toekomst te bieden. We weten dat de omgeving van jongeren een cruciale rol speelt bij het bevorderen van welzijn en het voorkomen van middelengebruik. We streven in samenwerking met lokale partners, ouders en inwoners naar een positieve leefomgeving, waarin jongeren zich onder gunstige omstandigheden kunnen ontwikkelen.”

Verbinding, betrokkenheid en groei

Met OKO werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van de positieve omgeving voor jongeren. Bij OKO staan vier domeinen centraal: het gezin, school, de vriendenkring en vrije tijd. Verder werkt de gemeente samen met de GGD en Indigo Haaglanden en wil de gemeente actief samenwerken met lokale partners, zoals maatschappelijke organisaties, verenigingen en met ouders en vrijwilligers.

Onderzoek jongeren

De gemeente wil ook graag samenwerken met de scholen in Wassenaar, aangezien scholen een belangrijke rol kunnen spelen in het programma. OKO gebruikt een vragenlijst en brengt hiermee, aan de hand van de vier domeinen, persoonlijke informatie in kaart. Deze vragenlijst gaat niet alleen over middelengebruik, maar juist ook over hoe het op school gaat en of de jongeren gelukkig zijn. De resultaten van de vragenlijsten vormen het uitgangspunt voor de preventieaanpak om middelengebruik te voorkomen.

Startbijeenkomst

Samen met jongeren, ouders, maatschappelijke partners, professionals en vrijwilligers kijken we uit naar een inspirerende startbijeenkomst in het najaar. Tijdens deze bijeenkomst willen we gezamenlijk het programma vormgeven en zo een levendige en positieve omgeving voor de jongeren uit Wassenaar creëren. De gemeente Wassenaar zal op een later moment een uitnodiging toezenden voor de startbijeenkomst.

Tags

GemeenteJongerenOKOOpgroeien in een Kansrijke OmgevingProgrammaWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top