Skip to content

HartvoorWassenaar: Hoe zit het werkelijk

18 mei 20243 minute read

Er liggen nogal wat irritaties in de raad.

De vraag is natuurlijk hoe dat komt. In opdracht van de Burgemeester is onderzoek gedaan. De bestuurscultuur. Maar het leverde niets op, en werd gevolgd door een tweede onderzoek. Ook dat leverde niets op en kostte weer veel geld.

Strakker vergaderen

De Burgemeester wilde, als voorzitter van de Raad dat de raadsvergaderingen “strakker” moesten. Met vooral een tijdsbeperking voor de sprekers van de verschillende politieke partijen. De spreektijd voor het college van Burgemeester en Wethouders werd niet beperkt.

Het voorstel van de Burgemeester haalde het niet.

De helft van de raad ziet het als inperking van het democratisch proces.

Kwaliteit informatie

Vastgesteld is dat de stukken die het college van Burgemeester en Wethouders aan de raad aanleveren nagenoeg altijd van slechte kwaliteit zijn. Incompleet, tekort aan informatie, verwarrend, slecht geschreven en volstrekt onvoldoende voor oordeelsvorming. Dit betekent dat vergaderingen uitlopen omdat veel discussie ontstaat over de stukken, en niet de besluiten. En dat levert irritaties op, vooral wanneer de coalitie vooraf aan de raadsvergadering uitleg krijgt.

De durpsjournalistiek

Ineens werden, met onmiddellijke ingang, alle publicaties van politieke partijen door De Wassenaarse Krant tegengehouden. Vrije communicatie, na verkiezingen, is de belangrijkste pijler van democratie. Maar het roept irritaties op. Zeker wanneer de Burgemeester herstel van de mogelijkheid om te publiceren niet ondersteunt, terwijl de gemeente enorme bedragen aan De Wassenaarse Krant betaalt.

En die krant prijst de coalitie de hemel in, en speelt het op de man wanneer het de oppositie betreft, eventueel met behulp van een lid van de coalitie.

De coalitie worstelt met zichzelf

Nadat de eerste coalitie door de VVD opgebroken werd, wilden de voormalige partners niet met de VVD in een nieuwe coalitie. Er restte de VVD niets anders dan een coalitie in elkaar te steken met CDA, PvdA, D66 en DLW. Deze coalitie heeft 11 zetels. De allerkleinst mogelijke meerderheid, want de oppositie heeft 10 zetels. Het heeft tot gevolg dat je een coalitie hebt die met zichzelf worstelt. Over een aantal zaken zijn ze verdeeld. En als er ruzie is blijft een partij gewoon thuis zo dat een voorstel van de coalitie niet wordt aangenomen. Zo houden ze elkaar in de houtgreep. Deze coalitie is ronduit slecht voor Wassenaar.

HartvoorWassenaar

Nadat de VVD de stekker uit de eerste coalitie had getrokken hebben we gezegd dat we niet met de VVD gedurende deze raadsperiode opnieuw in een coalitie gaan zitten. Welke afspraken komen ze dan niet na, hoe betrouwbaar is hun gedrag. En gaan ze weer pertinent onware uitspraken doen over HartvoorWassenaar?

Na de volgende verkiezingen zien we weer verder.

En wanneer we het nodig vinden vragen we de aandacht voor onderwerpen zoals de financiën, goed bestuur, Valkenhorst. En stemmen we tegen voorstellen als het weghalen van een fietspad of de peperdure opknapbeurt van het centrum.

HartvoorWassenaar is voor goed bestuur. En we durven verantwoordelijkheid te nemen. Zoals we dat hebben bewezen. Solide.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top