Skip to content

Deze week vergaderen de commissies Fysieke Leefomgeving, Bestuur & Middelen en Mens & Maatschappij

21 mei 20242 minute read

Bekijk de agenda’s van de vergaderingen commissies Fysieke Leefomgeving, Bestuur & Middelen en Mens & Maatschappij. De vergaderingen vinden plaats op Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22 in Wassenaar. 

Commissie Fysieke Leefomgeving – 21 mei

Op dinsdag 21 mei vergadert de commissie Fysieke Leefomgeving . De vergadering start om 19:30 uur. Deze onderwerpen staan onder andere op de agenda:

 • Zienswijze op de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden
 • Vaststellen definitieve locatie SKOW
 • Beschikbaar stellen van cofinanciering voor het verkrijgen van  een gebiedsgerichte ontheffing natuurvriendelijk isoleren
 • Nota bodembeheer 2023
 • Agenderingsverzoek Groenplan Wittenburg

Commissie Bestuur & Middelen – 22 mei

Op woensdag 22 mei vergadert de commissie Bestuur & Middelen. De vergadering start om 19:00 uur. Deze onderwerpen staan onder andere op de agenda: 

 • Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Nota reserves en voorzieningen versie juni 2024
 • Nota waarderen en afschrijven vaste activa versie juni 2024
 • Startnotitie Visie Economie
 • Stand van zaken uitvoering motie Burgerberaad

Commissie Mens & Maatschappij – 23 mei

Op donderdag 23 mei vergadering de commissie Mens & Maatschappij. De vergadering start om 19.30 uur. Deze onderwerpen staan onder andere op de agenda: 

 • Zienswijze Begroting 2025 GR KDB
 • 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • Beleidsplan Sociaal Domein Wassenaar
 • Startnotitie Sportvisie

Inspreken en vergadering volgen

Wilt u inspreken? Neem dan uiterlijk 21 mei voor 12:00 uur contact op met de griffie via griffie@wassenaar.nl. U kunt de vergadering live bijwonen op Raadhuis De Paauw. Ook kunt u de vergadering online volgen via de website van de gemeenteraad

Tags

CommissievergaderingenGemeenteGemeenteraadWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top