Skip to content

Wethouder Dienke Dekker doet de sportieve aftrap voor het jaar 2011

6 januari 20112 minute read

Op vrijdag 14 januari a.s. om 09.00 uur zal wethouder Dienke Dekker samen met Stigter Sport voor de groepen 3 en 4 van de Bonifaciusschool de start van het tweede jaar ‘sportclinics voor het basisonderwijs’ aftrappen. De leerlingen krijgen op deze dag de mogelijkheid om kennis te maken met de sport judo.

Door aan deze sportclinics mee te doen, ontdekken de kinderen welke sporten ze wel of niet leuk vinden. Zodoende weten ze beter wat ze in hun vrije tijd willen doen en krijgen zij de mogelijkheid om op een speelse manier kennis te maken met verschillende sporten.

Het project is geïnitieerd door de gemeente Wassenaar in samenwerking met Sportservice Zuid-Holland en Het Wassenaars Sportcontact. Het hoofddoel van het project is de samenwerking bevorderen tussen de sportverenigingen en de scholen. Het is nu het tweede jaar dat ze het project uitvoeren en wordt als zeer succesvol ervaren. De succesfactor achter het gehele project zijn de vakleerkrachten. Zij zorgen dat de sportvereniging naar de scholen komen en dat de kinderen worden geënthousiasmeerd.

De sportverenigingen die dit jaar mee doen zijn: Wassenaarse Boksschool, DanSwing, Stigter Sport, Xtreme Fit, Tennispark De Oude Eik, RKSV Blauw Zwart. De verenigingen die participeren in dit project houden zich bezig met het maatschappelijk belang en als kinderen op latere leeftijd twijfelen welke sport zij moeten gaan doen, kunnen ze terug kijken naar de sport die zij/hij al eens geprobeerd heeft.

Tags

Dienke DekkerWethouder
Gerelateerde artikelen
Back To Top