Skip to content

Herijking cultureel erfgoed

1 februari 201135 second read

De gemeenteraad van Wassenaar heeft in het coalitieakkoord aangegeven dat het cultureel erfgoed beleid herzien wordt. Dat wil zeggen dat de gemeente opnieuw naar het lokale monumentenbeleid kijkt. Het doel is om tot een realistisch en modern beleid te komen waarin de monumenten van Wassenaar geborgd zijn zonder dat we van de gemeente een museum maken.

Het komende half jaar werkt de gemeente aan dit nieuwe beleid. En daarbij zijn uw opmerkingen en ervaringen van ons voor grote waarde. Ook de procedurele kanten van de commissie welstand en cultureel erfgoed betrekt de gemeente bij de herziening. Dus ook uw observaties over die processen zijn zeer welkom.

Uw kunt u suggesties, opmerkingen en observaties sturen naar erfgoed@wassenaar.nl

Tags

Gerelateerde artikelen
Back To Top