Skip to content

Regiogemeenten sluiten gezamenlijk onderhoudscontract openbare verlichting

15 februari 20112 minute read

De gemeenten Katwijk, Teylingen, Wassenaar en Voorschoten hebben voor vier jaar een gezamenlijk onderhoudscontract voor de openbare verlichting afgesloten. Op maandag 14 februari jl. droegen de wethouders Dekker (Wassenaar), Adema-Nieuwenhuizen (Voorschoten), van Velzen (Teylingen) en Mostert (Katwijk) het onderhoud over aan aannemer Imtech Infra.

Aanleiding van de samenwerking was het aflopen van het onderhoudscontract openbare verlichting voor de gemeente Katwijk. Om van een aanbestedingsvoordeel te genieten, is contact gezocht met buurgemeenten. De gemeenten Teylingen, Wassenaar en Voorschoten wilden graag aansluiten.

Het contract is in 2 fases aanbesteed. Als eerste werd van de inschrijvers een plan van aanpak gevraagd waarin onder andere de punten kwaliteit, organisatie en duurzaamheid werden beoordeeld. In het 2e deel mocht de inschrijver de prijs neerleggen. De prijs telde voor 60% mee. Uit 8 inschrijvers kwam Imtech Infra als economisch meest voordelige inschrijver uit de bus.

Het contract is in principe voor 4 jaar geldig en per 1 februari ingegaan. Voor storingen, schades en calamiteiten aan de openbare verlichting kunnen we Imtech inschakelen. Ook vervanging van lampen die aan het einde van hun berekende levensduur zijn, wordt ingepland door de aannemer om voortijdige uitval te voorkomen. Katwijk heeft ongeveer 9.400 lichtmasten, Teylingen ruim 6.000, Wassenaar ruim 5.800 en Voorschoten bijna 3.700.

De gemeenten hebben wekelijks contact met de aannemer waarin de openstaande meldingen en andere onderhoudszaken worden besproken. Deze meldingen komen uit het registratiesysteem wat door elke gemeente wordt gehanteerd. In het systeem kunnen we aangeven wat de aard van de klacht is en waar het precies is.

Openbare verlichting Wassenaar
De openbare verlichting in Wassenaar is eigendom van de gemeente Wassenaar en is aangesloten op een ondergronds kabelnet dat eveneens in eigendom is van de gemeente Wassenaar. Storingen aan de openbare verlichting kunnen zowel in het bovengrondse deel als in het ondergrondse kabelnet voorkomen.

Iedere lichtmast in Wassenaar heeft een mastnummer. Op de lichtmast zit een sticker met dit nummer. Om de juiste lichtmast door te geven aan de aannemer wordt bij de melding de straatnaam en het mastnummer genoemd, om onnodig zoeken en verkeerde meldingen te voorkomen. Imtech zal vervolgens de meldingen verzamelen en de storing verhelpen.

Voorlopig is afgesproken dat Imtech op donderdagen in Wassenaar zal zijn. Deze meldingen kunnen door burgers of door de medewerkers van de gemeentes in het melding registratiesysteem worden ingevoerd. Men kan hiervoor tijdens kantooruren algemene telefoonnummer van de gemeente Wassenaar (14 070) bellen. Ook kunnen de meldingen en eventuele vragen over openbare verlichting digitaal worden doorgeven via meldpunt@wassenaar.nl.

Tags

KatwijkOpenbare VerlichtingTeylingenVoorschotenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top