Skip to content

Leden Wassenaars college doen mee met NL doet

17 maart 201148 second read

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart a.s. organiseert het Oranje Fonds samen met duizenden organisaties in het land NL DOET; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Drie leden van het College van B&W zullen zich ook inzetten tijdens deze dagen ter bevordering van het vrijwilligerswerk.

Wethouder Dienke Dekker en wethouder Marc van Dijk zullen zich op vrijdag 18 maart a.s. vanaf 12.00 uur bezighouden met het rondbrengen van maaltijden bij bewoners van de gemeente. Deze taak wordt op zaterdag 19 maart a.s. vanaf 11.30 uur vervuld door burgemeester Jan Hoekema. Deze maaltijdservice wordt Tafeltje-Dek-Je genoemd.

De maaltijdservice Tafeltje-Dek-Je is een onderdeel van de Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar (SWOW). De maaltijden zijn bestemd voor inwoners van Wassenaar van 65 jaar en ouder, die om de één of andere reden (kan ook tijdelijk zijn) niet voor de eigen maaltijd kunnen zorgen.

NL DOET bracht vorig jaar 150.000 mensen op de been waaronder verscheidene landelijke en lokale politici en in het bijzonder leden van het koninklijk huis.

Tags

Wassenaars College
Gerelateerde artikelen
Back To Top