Skip to content

Schoon schip in Wassenaar

2 mei 20112 minute read

Het is voor velen een ergernis al die bootjes die in het openbaar groen liggen en of gedeeltelijk of helemaal onder water aan de oevers van de Wassenaarse wateren liggen. Zonde zou je zeggen dat er veelal niet naar omgekeken wordt en de eigenaren niet bekend zijn.

De gemeente Wassenaar gaat er daadwerkelijk iets aan doen. De eigenaren van de vaartuigen worden verzocht om hun eigendommen weg te halen en de plaats waar hun vaartuig gelegen heeft schoon achter te laten. Doen zij dit niet dan zal van gemeentewege geruimd gaan worden.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar is het verboden om met een vaartuig (niet zijnde roeiboten, kano’s e.d. ) langer dan 12 uren achtereen een ligplaats in te nemen in openbare wateren (art.5.3.4 lid 1). Ook is het verboden een vaartuig op een bij de gemeente in beheer zijnde oever of in het openbaar groen neer te leggen (art. 5.3.7 lid 2): Verder is het verboden om voorwerpen (zoals vaartuigen) of stoffen te plaatsen, aan te brengen of te hebben op, aan, over of boven de weg (art.2.1.5.1).

De eigenaren worden verzocht hun vaartuig binnen 30 dagen na het verschijnen van deze publicatie, te verwijderen en verwijderd te houden. Wordt hier niet op gereageerd, dan zullen de vaartuigen van gemeentewege worden verwijderd. De kosten van verwijdering en opslag komen voor de rekening van de eigenaar. Binnen 13 weken na verwijdering kunnen de vaartuigen tegen betaling van de verwijderings- en opslagkosten worden afgehaald bij de gemeente. Na 13 weken zullen de vaartuigen openbaar worden verkocht (ter dekking van de verwijderings- en opslagkosten) of worden vernietigd.

Inlichtingen kunnen worden verkregen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Wassenaar, telefoonnummer 070-5122460 of per mail toezicht@wassenaar.nl.

Tags

GemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top