Skip to content

PVDA-Wassenaar maakt zich sterk voor de sociale dienst

12 mei 20112 minute read

PvdA-Wassenaar stelt voorwaarden bij de fusie van de sociale diensten van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam/Voorburg. De PvdA is, zo verklaarde de oud PvdA wethouder Pim van de Locht, nogal ontevreden dat het college een bestuursopdracht om de haalbaarheid van dit fusie project te onderzoeken niet eerst met de Gemeenteraad heeft besproken.

De eerder gemaakte toezeggingen in de Gemeenteraad zijn hierdoor loze beloften geworden.Op vragen van Pim van de Locht over garanties over laagdrempeligheid (baliefunctie in het dorp) en maatwerk (behoud beleidsvrijheid Wassenaar en geen eenheidsworst) reageerde de wethouder nog begin dit jaar met de mededeling dat hij dit “uiteraard” zou meenemen.

Opvallend is en blijft dat de collegepartijen, met name de VVD, hier klaarblijkelijk helemaal geen moeite mee hebben. Zij bleven erop hameren dat deze fusie moet gaan leiden tot een efficiëntere werkwijze en het verminderen van kosten (lees: bezuinigen op ambtenaren). Alleen het CDA drong aan op het handhaven van een eigen, Wassenaars, minima beleid. De PvdA, met steun van Groen Links, staan op het standpunt dat in de eerste plaats de belangen van Wassenaarse mensen, die om de een of andere reden afhankelijk zijn van de sociale dienst, voorop dienen te staan.

Daarom stelt de PvdA twee spijkerharde voorwaarden aan deze fusie:

1. De sociale dienst moet voor alle mensen makkelijk te bereiken te zijn door middel van een goede baliefunctie in ons dorp

2. De PvdA eist de garantie dat de gemeente Wassenaar pal staat voor onze burgers, die afhankelijk zijn van de Sociale Dienst, dus zelf een eigen minima en re-integratie beleid kan blijven voeren.

Tags

PvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top