Skip to content

D66 raadslid Mary-Jo van de Velde – de Leeuw stapt over

6 juni 20112 minute read

Hierbij deel ik u mede dat ik heb besloten om per direct de gemeenteraadsfractie van D66 te verlaten en over te stappen naar de fractie van WatWassenaarWil (WWW).

Voor mij is democratie de basis van het D66 gedachtegoed. Ik kan me echter niet langer verenigen met de manier waarop D66 Wassenaar hier invulling aan geeft. Ik ben een groot voorstander van het dualisme; het als raad goed aansturen en controleren van B&W en het opkomen voor lokale belangen. Hier heb ik binnen de D66 fractie voor gestreden maar nauwelijks ruimte voor gekregen. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om als raadslid positief kritisch te blijven en te staan voor heldere en transparante besluitvorming ook al schuurt dit soms tegen de grenzen van het coalitieakkoord aan. Daarvoor ben ik in de raad gekomen en daarvoor wil ik in de raad blijven. Door mij aan te sluiten bij de WWW fractie ben ik ervan overtuigd daar op een goede manier invulling aan te kunnen geven.

Naast het streven naar eerlijke politiek, meer transparantie en openheid heeft WWW zich de afgelopen jaren ingezet voor lokale belangen en het behoud van ons prachtige groene dorp. Ik ben dan ook zeer vereerd om deel uit te mogen maken van de solide WWW fractie en dank het bestuur en de fractie van WWW voor het vertrouwen dat zij in mij hebben.

We gaan er samen iets moois van maken!

Mary-Jo van de Velde – de Leeuw

Tags

D66Mary Jo van de VeldeWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top