Skip to content

Besluit verbod drankgebruik

21 juni 201136 second read

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft een gedeelte van het gebied Rijksstraatweg/zone Den Deijl aangewezen waar het voortaan verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Het gebied wordt omsloten door de Lange Kerkdam, de Middelweg, de Deijlerweg, de Rozenweg en de (westelijke) parallelweg van de Rijksstraatweg. Met deze aanwijzing wordt het gebruik van alcohol in de openbare ruimte ter plaatse ontmoedigd en wordt de politie ondersteund in de ordehandhaving. Verwacht wordt dat met dit verbod een positieve bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid in het betreffende gebied door afname van de aan alcoholgebruik gerelateerde vormen van overlast.

De gehele tekst is hier te lezen.

Tags

DrankgebruikGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top