Skip to content

Raad Wassenaar zet zich in voor Churchill Avenue

4 juli 20112 minute read

De gehele gemeenteraad van Wassenaar is blij dat donderdagnacht de motie van D66 Tweede Kamerlid Verhoeven unanieme steun kreeg in de Tweede Kamer. De Wassenaarse fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 Groen Links en PvdA hadden daar zelf ook op aangedrongen bij hun politieke collega’s in Den Haag.

De motie van Kees Verhoeven verzoekt de regering beide opties voor de Rijnlandroute open te houden zodat een eerlijke vergelijking tussen de twee tracé mogelijkheden gemaakt kan worden. Daarin moet de Churchill Avenue meegenomen worden als robuuste variant. Minister Schultz van Haegen heeft dit inmiddels ook toegezegd net als gedeputeerde Ingrid de Bondt die de tracé keuze heeft uitgesteld tot na de zomer omdat zij meer tijd wil nemen om een zorgvuldige afweging te kunnen maken. De Wassenaarse raad was blij met dit uitstel, immers in een gezamenlijke verklaring met de gemeenteraad van Voorschoten vroeg de raad om een zorgvuldige afweging van alle belangen, consequenties en de reële kosten van de diverse varianten voordat de provincie de tracé keuze maakt.

De gehele Wassenaarse raad vind dat de provincie het team Churchill Avenue nu ook financieel moet steunen opdat zij de gevraagde aanpassingen aan het plan kunnen doen en er een goede afweging gemaakt kan worden. Antoon Claassen van Groen Links diende tijdens de laatste raadvergadering 27 juni namens alle raadsfracties een initiatiefvoorstel in. Mocht de provincie niet c.q. niet voldoende financiële steun geven dan roept de raad het college op het team Churchill Avenue met maximaal € 5000 te steunen.

Tags

Churchill AvenueRaad Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top