Skip to content

Eén sociale dienst: sterker, beter en goedkoper

6 juli 20112 minute read

De colleges van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten hebben vandaag positief besloten over de samenvoeging van de afdelingen sociale zaken van de drie gemeenten. Zij willen samen komen tot één uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen. Het gaat om een voornemen tot besluit, omdat er nog overleg gevoerd moet worden met de ondernemingsraden en de vakbonden in het georganiseerd overleg en met de cliëntenraden.

De wethouders van Sociale Zaken Gregor Rensen (Leidschendam-Voorburg), Marc van Dijk (Wassenaar) en Inge Adema-Nieuwenhuizen (Voorschoten): “Wij zijn blij met deze samenwerking. Door onze krachten te bundelen tot één sociale dienst, zijn wij in staat om betere en goedkopere dienstverlening te bieden aan onze burgers. Natuurlijk staat hierbij de klant altijd centraal en wordt de kwaliteit van de dienstverlening optimaal gewaarborgd. Met deze samenwerking kunnen we het hoofd bieden aan de vele landelijke veranderingen die op het gebied van werk en inkomen, zoals de decentralisatie van de Wajong-regeling en de invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, op ons afkomen. Door de omvang van deze veranderingen en de krappere budgetten in de toekomst, kunnen wij er niet aan ontkomen om samen te werken met andere gemeenten.”, aldus de drie wethouders.

Haalbaarheidsonderzoek
Al eerder bleek in een onderzoek naar de haalbaarheid van de samenvoeging van deze diensten, dat er mogelijkheden zijn voor een goede samenwerking tussen de drie gemeenten. Op basis van dit onderzoek zijn de afgelopen maanden vanuit het perspectief van de klant de beleidsmatige, organisatorische, financiële en personele aspecten die bij deze samenvoeging een rol spelen, nader uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een eindnotitie met conclusies en aanbevelingen. De gemeenteraden van de drie gemeenten wordt gevraagd in oktober en november in te stemmen met het voornemen.

1 januari van start
Het is de bedoeling om de gezamenlijke uitvoering op 1 januari 2012 te starten. De nieuwe uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen wordt op een centrale locatie in Leidschendam gevestigd.

Tags

GemeenteLeidschendamVoorburgVoorschotenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top