Skip to content

Groot onderhoud aan de N448

13 juli 20112 minute read

Op 15 augustus begint de provincie Zuid-Holland met groot onderhoud aan de N448, zodat deze weg ook de komende jaren veilig en goed begaanbaar blijft. De werkzaamheden vinden plaats op de Papeweg en Papelaan, dat ligt tussen de N44 bij Wassenaar en de Dobbeweg in Voorschoten.

Aanpassingen
De oude deklaag wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt. De verlichting langs de weg wordt verbeterd. Ook past de provincie de kruising met de Rijksstraatweg (N44) aan. Er komt een extra afslag naar Leiden. Het kruispunt ter hoogte van de Raaphorst en de Vinkelaan wordt overzichtelijker gemaakt. Daarnaast verwijdert of verplaatst de provincie gevaarlijke obstakels langs de weg.

Dit betekent ook dat een aantal bomen moet worden gekapt. Daarbij houdt de provincie rekening met de beschermde dorpsgezichten van Voorschoten en Wassenaar. Een houten vangrail schermt een groot deel van de bomen af die dichtbij of in de obstakelvrije zone staan. Dankzij de vangrail leveren die bomen geen gevaar meer op voor de verkeersveiligheid en hoeven ze niet gekapt te worden. De provincie haalt dus alleen bomen weg als dat nodig is om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen.

Duur werkzaamheden
Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind november. Op werkdagen tussen 20.00 uur en 6.00 uur en in een aantal weekenden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Overdag is de hoofdrijbaan gewoon te gebruiken. Wel wordt dan aan de parallelweg gewerkt.

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden ’s nachts en in het weekend is de N448 afgesloten en wordt doorgaand verkeer omgeleid.

Tags

N448Werkzaamheden
Gerelateerde artikelen
Rijbewijskeuringen CBR In Wassenaar
Back To Top