Skip to content

Ondertekening Ingebruikgevings- en exploitatieovereenkomst Warenar

26 augustus 201150 second read

Op donderdag 25 augustus om 09.00 uur ondertekenen burgemeester Jan Hoekema, Ad Zopfi directeur van de Wassenaarsche BouwStichting (WBS), samen met de bestuurders van Stichting Beheer Warenar Kees Tukker en Dymphna Vree, de ‘ingebruikgeving- en exploitatieovereenkomst Warenar’. Wethouder Dienke Dekker (accomodatiebeleid) is ook bij de ondertekening aanwezig. De ondertekening vindt plaats om 09.00 uur in Cultureel Centrum Warenar, Kerkstraat 75 in Wassenaar.

Ingebruikgevings- en exploitatieovereenkomst
Het doel van de ingebruikgevings- en exploitatieovereenkomst is het vastleggen van de verhoudingen tussen de gemeente, de Wassenaarsche BouwStichting en de Stichting Beheer Warenar ten aanzien van de ingebruikgeving, het tijdelijk beheer en de tijdelijke exploitatie van Warenar, alles vooruitlopend op de overdracht. De gemeente blijft vooralsnog verhuurder voor de huidige huurders.

De WBS heeft aangegeven, vooruitlopend op de overdracht van de Warenar door de gemeente en met het vertrek van de huidige exploitant de heer Pasman, alvast de exploitatie, het beheer én onderhoud van de Warenar ter hand te willen nemen. Daarmee is een eerste uitvoering gegeven van de intentieovereenkomst van 22 maart 2010 tussen de gemeente en de WBS.

Tags

OndertekeningWarenar
Gerelateerde artikelen
Rijbewijskeuringen CBR In Wassenaar
Back To Top