Skip to content

Gratis identiteitskaart

12 september 20112 minute read

De Hoge Raad heeft op 9 september jongstleden besloten dat gemeenten geen leges meer mogen heffen voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Volgens de Hoge Raad is de geldende identificatieplicht voor de meeste mensen de enige reden om een identiteitskaart aan te vragen. Het belang van de overheid bij de kaart is daarmee groter dan het belang van de burger.

Wat betekent dit voor u?

– Bent u 14 jaar of ouder? De identiteitskaart is voor u gratis;
– U had al een bezwaarschrift ingediend? Dan krijgt u uw geld terug. U hoeft niets te doen.
– U heeft op of na 29 juli 2011 een identiteitskaart aangevraagd en u bent ouder dan 14 jaar? U kunt nog een bezwaarschrift indienen. Binnenkort ontvangt u een brief van de gemeente met uitleg over de procedure.
– Bent u jonger dan 14 jaar? Voor de identiteitskaart moet u € 9,20 betalen. De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad voor de legesheffing voor personen jonger dan 14 jaar wordt door het Ministerie bestudeerd. U kunt bij de aanvraag bezwaar maken tegen de heffing van deze leges. De medewerkers aan de balie zullen u bij de aanvraag erop wijzen en u een hiervoor bestemde formulier geven.

Let op!
De uitspraak van de Hoge Raad geldt alleen voor de basiskosten van een Nederlandse identiteitskaart. Extra kosten zoals bijvoorbeeld voor een spoedaanvraag moeten nog wel betaald worden.

Wij verwachten veel aanvragen, houdt u er daarom rekening mee dat de wachttijden aan de balies van het KCC kunnen oplopen. Het is ook mogelijk dat bij een grote toeloop van aanvragen vertraging ontstaat bij de productie van de Nederlandse Identiteitskaart. Wij vragen om uw begrip.

Zie ook de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 september 2011.

http://www.vng.nl/Documenten/actueel/beleidsvelden/belastingen/2011/20110909_legesbrief_bzk.pdf

Tags

GemeenteGratisIdentiteitskaartWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top