Skip to content

Starters op de woningmarkt

21 november 20113 minute read

Wil je een huis kopen, maar krijg je de financiering niet rond? De gemeente biedt uitkomst! Per 1 september 2011 wordt het voor koopstarters van 18 tot en met 35 jaar in Wassenaar mogelijk om een Starterslening aan te vragen. De Starterslening is bedoeld om het verschil tussen de maximale hypotheek die iemand kan krijgen en het bedrag dat nodig is voor het kopen van een woning te overbruggen. Met de inzet van de Starterslening wil de gemeente Wassenaar de bereikbaarheid van koopwoningen vergroten voor met name de jongere starters op de woningmarkt.

Waarom?
Voor starters is het in Wassenaar moeilijk om aan een woning te komen. De wachtlijsten voor huurwoningen zijn erg lang en koopwoningen zijn vaak erg duur. Daarom verhuizen starters nogal eens naar een andere gemeente waar ze makkelijker in aanmerking komen voor een huurwoning of waar de prijzen van koopwoningen lager zijn. De gemeente Wassenaar vindt het belangrijk dat jongeren in het dorp kunnen blijven wonen. Daarom wil zij deze groep de helpende hand bieden bij het kopen van een woning.

Wat is de Starterslening precies?
De Starterslening is een extra lening die aangevraagd kan worden boven op de hypotheek. Zowel de hypotheek als de Starterslening moeten onder NHG garantie verstrekt worden. De verwervingskosten van een woning mogen niet hoger zijn dan 350.000 euro. Starters die graag een woning willen kopen, maar niet genoeg hypotheek kunnen krijgen, kunnen een Starterslening aanvragen om het gat tussen de hypotheek die ze kunnen krijgen en het geld dat zij nodig hebben op te vullen. Het maximale bedrag dat voor een starterslening kan worden verkregen is €40.000,-.

Bijvoorbeeld, een jong stel wil voor het eerst een koopwoning kopen. Samen kunnen zij een hypotheek van €250.000,- krijgen. De totale verwervingskosten voor de woning die zij willen kopen zijn echter €285.000,-, zij komen dus €35.000,- te kort. Voor dit bedrag kunnen zij een Starterslening aanvragen.

De Starterslening is de eerste 3 jaar aflossingsvrij en rentevrij. De eerste 3 jaar hoef je dus geen rente of aflossing te betalen en leen je eigenlijk gratis! Na 3 jaar kan een draagkrachttoets aangevraagd worden. Aan de hand hiervan kan worden bepaald in welke mate je rente en aflossing over de Starterslening moet gaan betalen. Pas als je meer verdient of als het huishoudinkomen is toegenomen omdat je bijvoorbeeld bent gaan samenwonen, ga je rente en aflossing over de Starterslening betalen. De lening moet binnen 30 jaar worden terugbetaald. En als de woning wordt verkocht, moet de lening in zijn geheel worden afgelost.

De aanvraag voor de Starterslening loopt via de gemeente. De feitelijke uitvoering van de starterslening wordt verzorgd door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten SVn.

Lees verder op de site van de gemeente

Tags

GemeenteStartersWassenaarWoning
Gerelateerde artikelen
Back To Top