Skip to content

Duin Horst & Weidegebied beter op de kaart

22 december 20112 minute read

De colleges van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg hebben ingestemd met het concept Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide (LOP). Met dit plan willen de drie gemeenten, verenigd in het Pact van Duivenvoorde, het gebied Duin Horst & Weide op de kaart zetten als één groot groengebied.

Vergroten van de bekendheid van het gebied
Het buitengebied moet bekender worden en aantrekkelijker om te bezoeken. Dit is niet alleen belangrijk voor de eigen inwoners. Ook inwoners van Den Haag, Zoetermeer en Leiden kunnen het relatief onbekende gebied ‘ontdekken’ als hun groene achtertuin. Zo is in het LOP bijvoorbeeld opgenomen om ‘poorten’ aan te leggen aan de randen van de steden. Deze poorten kunnen plaats bieden aan bijvoorbeeld horeca. Recreatieve routes sluiten hier op aan.

Daarnaast richt het plan zich op versterking van de bestaande agrarische bedrijven en landgoederen. Deze zijn beeldbepalend voor het landschap en moeten behouden blijven.

In het bijbehorende uitvoeringsprogramma staat een voorstel voor een top vijf van uitvoeringsprojecten die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

Ter inzage
De stukken van het concept Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide liggen gedurende zes weken, van woensdag 4 januari 2012 tot en met dinsdag 14 februari 2012, ter inzage bij de centrale balie van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45, Wassenaar. Het concept Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide kan ook digitaal worden ingezien op www.wassenaar.nl/pactvanduivenvoorde

Na deze reactietermijn passen de gemeenten het plan waar mogelijk aan. De gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar stellen het definitieve plan naar verwachting voorjaar 2012 vast.

Tags

Duin Horst & WeidegebiedGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top