Skip to content

Eén ambtelijke organisatie voor Voorschoten en Wassenaar

28 december 20112 minute read

Burgemeesters en wethouders van Voorschoten en Wassenaar stellen aan de gemeenteraden voor om de ambtelijke organisaties van beide gemeenten per 1 januari 2013 volledig te integreren. De nieuwe ambtelijke organisatie gaat werken voor beide gemeenten. Beide besturen blijven hun eigen beleid uitvoeren.

Met één organisatie kunnen Voorschoten en Wassenaar hun inwoners en ondernemers beter van dienst zijn. Het waarborgen van de dienstverlening is een belangrijke drijfveer.

De afgelopen jaren hebben gemeenten er steeds meer taken bij gekregen, zonder dat daar altijd voldoende geld tegenoverstaat. Bovendien stellen zowel burgers, ondernemers als de Rijksoverheid, steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente moet in de toekomst het eerste overheidsloket worden, waar burgers met al hun vragen terechtkunnen. Door de organisaties samen te voegen kunnen Voorschoten en Wassenaar aan deze eisen voor dienstverlening blijven voldoen tegen een aanvaardbaar kostenniveau. Naast de uitbreiding van de dienstverlening is het belangrijk om de kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisaties te verminderen, de continuïteit te verbeteren en waar mogelijk efficiënter te werken. Een positief effect is te verwachten door bijvoorbeeld werk en ervaringen ambtelijk met elkaar te delen. Kortom: sterker, beter en goedkoper door integrale ambtelijke samenwerking met Wassenaar.

Het college van Wassenaar vraagt de gemeenteraad om te kiezen voor een volledige integratie van beide ambtelijke organisaties per 1 januari 2013. Op dit moment is de afdeling bedrijfsvoering al gecombineerd. Daarnaast wordt op diverse terreinen samengewerkt. Zoals op het gebied van de gezamenlijke sociale dienst met de gemeente Leidschendam – Voorburg. De gemeenteraad van Wassenaar bespreekt het voorstel op 23 januari 2012 in de carrousel en op 13 februari 2012 in de raadsvergadering.

Tags

GemeenteVoorschotenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top