Skip to content

Gemeenteraad bepleit omslag denken verstedelijking vliegveld Valkenburg

13 januari 201238 second read

De Wassenaarse gemeenteraad heeft het college van Rijksadviseurs om advies gevraagd in verband met de toekomstige bebouwing op het vliegveld Valkenburg.

Het college van Rijksadviseurs heeft onlangs een rapport “Prachtig Compact Nederland” gepubliceerd waarin stelling wordt genomen om niet meer te bouwen middels uitleglocaties en grootschalige woningbouw. De schoonheid van Nederland wordt bewaakt door het niet verder volbouwen van het landschap. De gemeenteraad van Wassenaar deelt de mening van het College van Rijksadviseurs dat er een omslag nodig is in het denken over de wijze waarop Nederland aan het verstedelijken is.

Het streven van de gemeenteraad van Wassenaar is dat de bebouwing van het voormalige vliegveld Valkenburg op een planologisch aanvaardbare wijze in het open landschap wordt ingepast.

De gehele brief kunt u teruglezen op www.gemeenteraadwassenaar.nl

Tags

GemeenteraadValkenburgVliegveld
Gerelateerde artikelen
Back To Top