Skip to content

Succesvolle gezamelijke raadsbijeenkomst Duin Horst & Weide

17 februari 201257 second read

Op woensdagavond 15 februari jl. vond in kasteel Duivenvoorde in Voorschoten de presentatie van het Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide plaats. Het was een geslaagde avond. Tijdens de avond is met de aanwezigen de visie en het uitvoeringsprogramma besproken. In totaal waren er ruim 40 aanwezigen.

Vaststellen van het Landschapsontwikkelingsplan door gemeenteraden
De Pact-gemeenten hebben een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) laten opstellen om een gezamenlijke blik op het buitengebied te ontwikkelen. Het LOP is tot stand gekomen in samenspraak met betrokken maatschappelijke organisaties, burgers en gebruikers van het gebied. Een subsidievereiste is dat het LOP door de drie gemeenteraden wordt vastgesteld vóór 1 juni 2012. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg bespreekt het plan op 8 mei, de gemeenteraad van Voorschoten op 10 mei en de gemeenteraad van Wassenaar streeft ernaar om het plan te bespreken op 23 april.

Duin Horst & Weide
Duin Horst & Weide staat voor de opeenvolging van landschappen tussen de Noordzee en het Groene Hart en is cultuurhistorisch en landschappelijk uniek in de Provincie. De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk het landschap zo aantrekkelijk mogelijk te houden, voor nu en de toekomst. Zij doen dit onder de naam “Pact van Duivenvoorde.”

Tags

GemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top